סביב אירופה על חודו של עפרון: בחזית,

בחזית

לאחר צפיה ארוכה, אמונים ממושכים, עינויים נפשיים (שמירה) ועינויים גופניים (אימונים בהעברת מכשולים) – –  הבריגדה הגיעה לחזית.

מכוניות גדושות הובילו את לוחמי העתיד לכיוון הקווים — וראה זה פלא : אין העצב חרות בפניהם. ההיפך מזה: הם עליזים ומזמרים. כל הדרך, בה דהרו המכוניות בין שדות ירוקים, כפרים מיושבים, ערים הרוסות למחצה, שדות מוקשים גדורים — בכל הדרך ליווה אותנו מבטם התמוה של אזרחים בלויים, חיילים אדישים, ילדים תמימים וכולם, כולם נענעו לאות תימהון: איזה נוער משונה, איזה עם בלתי־נורמלי — בשירה נוסעים הם לקראת קנה רובהו של האויב!

*

תוך הנסיעה רשמתי לי כמה קטעים משיחותיהם של חברים שונים — טיפוסים שונים, הנני מצטט אחדים:

הפסימיסט : ״עשו לנו טובה : ניתן גם לנו להקריב קרבנות״…

האופטימיסט : ״אל דאגה! מבינינו לא יפלו קרבנות. הרובה הגרמני נוטה או שמאלה – או ימינה — ואנו בקטע המרכזי של החזית…״

ה״לוחם״ מטבעו : ״נשמיד את כולם — למען הנצחון.

״חובב שלום״ מטבעו : ״נשמיד את כולם — למען השלום״.

המאוהב: ״אני מוכן לערוך שתי התקפות לשבוע בתנאי — שאקבל שני מכתבים ״לשבוע מ…״

הבודד : ״מה אכפת לי קרב, סכנות. העיקר החופשה שלאחר התפקיד: לאחר כל התקפה — ארבע שעות בילוי בעיר הסמוכה!״

הקמצן : ״…אתה מקוה, כי תירש את שעוני היקר ?״.

הקצין המפקד : ״בחורים! לרדת מהמכוניות, להסתדר משני צדי הכביש במהירות מכסימלית וברעש מינימלי. הגענו לקו החזית״.

ועדת תרבות

"לא! אין זו וועדת תרבות!"

שי לחיילת

שי-לחיילת תעה בדרכו

גוד שפייט

"גוד שפייט"

בבית יותר טוב היה

"… בבית יותר טוב היה…"

סוג המוקש

"מעניין לדעת מאיזה סוג המוקש?"

אל תהיה אנטישמי

"אל תהיה אנטישמי!"

בבית ההוא ראיתי תרנגולת נאה

"בבית ההוא – – ראיתי תרנגולת נאה"

את חכי לי ואחזור

"… את חכי לי ואחזור…"

יאאלה אמשי

"יאללה אמשי! גמרנו את המלאכה…"