סביב אירופה על חודו של עפרון: ונשוב הביתה.

סביב אירופה על חודו של עפרון

ונשוב הביתה

המלחמה נסתיימה בעה״ש. נחתם חוזה שביתת־הנשק ובחורינו החלו חולמים על העתיד. "אוי!" — נאנח החייל — ״עוד מעט ונשוב הביתה…״

הנושא החביב ביותר, בכל שיחת־רעים, הוא: כיצד להתרגל לחיים האזרחיים, כיצד להת­נהג בימים הראשונים. וכאשר הגיע תורו של אחד החברים ועמד לנסוע הביתה. חוג חבריו החליט, כי יש לתת לו מתנה, אשר תשמש לו מזכרת נאה, ועם זאת שימושית ומועילה בחייו האזרחיים.

כן, כן, אבל באירופה, ביבשה מוזרה זו אין אפשרות לקנות דבר (…רק למכור!). אכן, הוחלט, כי חבריו יגישו לו במתנה : עשר עצות שימושיות. וכך קרה שהחבר, בפתחו את המעטפה העבה — ראה לפני עיניו גליון ובו כתוב :

1)  בבואך הביתה — אל תבעט בדלת. דפוק בעדינות.

2)  למלבוש אזרחי אין חוגרים חגורה.

3)  בבית הגון עם תום הארוחה אין שוטפים את הכלים בשארית התה שנותר בספל.

4)  יזמינוך לארוחת־ערב — אינך מחוייב לקחת אתך ספל, כף, מזלג וסכין.

5)  אינך מוכרח לישון עם רובה לצדך.

6)  בלילות תוכל לישון 8 שעות רצופות. אינך חייב לשמור בפתח ביתך שעתיים־שעתיים.

7)  עבודה בחיים אזרחיים — אין פירושה : לאסוף ניירות בחצר המחנה..,

8)  לא מספיק בלבד להצדיע, כדי לקבל תשלום.

9)  אל תעמוד ״דום״ בפני אשתך.

10)   בחיי נשואין אין מקבלים ״חופשה״.

מתי

"מתי?"

שלום חביבלה

שלום חביבה'לה

הלימודים לקראת

הלימודים לקראת חיים אזרחיים

הכשרה מקצועית

הכשרה מקצועית לאחר השחרור

גנטלמנים אנחנו

ג'נטלמנים אנחנו

אשלח לכם שי

"אל דאגה חבריא – – אשלח לכם שי"

מזכרת מאיטליה

מזכרת מאיטליה

מחסור בדירות

מי אמר שיש מחסור בדירות?

לקחתי בשבי

"לקחתי את כולם לבדי בשבי!"

מהשרות הזה

"מהשרות הזה אין מקבלים שחרור"

אני הראשון בתור

"אני הראשון בתור!!!"