סביב אירופה על חוד העפרון: סעדיה מזרחי באירופה,

סעדיה מזרחי באירופה

סעדיה

מי זה איננו מכיר את הטיפוס הידוע : סעדיה מזרחי משעריים ? מי זה איננו זוכר את הערב הראשון במחנה הצבאי, כאשר נכנם סעדיה לחדר־המטות המרווח, צרור קטן עטוף במפית לבנה תחת זרועו, ובודק את מיטת הברזל המיועדת לו.

״שלום סעדיה!״ — פנה אליו אחד החברים. ״הגם אתה כאן ?״ ״אינך רואה שגם אני כאן, אהבל ?״ — רטן סעדיה. ״אמרו לי בלשכת ההסתדרות שגם אני סריך להתגייס. והתגייסתי". — לקח חבילתו ופנה לעבר הדלת. ״לאן סעדיה?" — שאלוהו החברים. ״מה לאן ? הביתה.״

״הביתה ? מה אתך ? הרי מהיום אסור לך לעזוב את המחנה בלי רשות.״ ״השתגעת ? אני אשן כאן ? והאשה והילדים בשעריים ?״

*

סעדיה חצה את הים והגיע לאירופה. התבונן בעיניו הפקוחות לרווחה בכל גילויי הייבשת הקרה״ והסיק את מסקנותיו הוא.

וכאשר שאלתיו פעם: ״נו, סעדיה, איך זו אירופה בעיניך ?״. הוא ענה לי בפשטות: ״זיפת. הילידים אינם יודעים את פירוש המילה הפרינסיפיונית: יאללה, ובאף מסעדה — ואפילו ב״גגראן הוטל״ בפאריס — אינם יודעים ״חומוס״ מה הוא.״

לקרוא למכבי אש

"סריך לקרוא למכבי אש!"

לא קר לך

"לא קר לך באירופה?"

ירקון

"אוי, מתי כבר נשוט על הירקון?"

נירנברג

ברחוב בנירנברג:

"Ich habe gar nicht gewusst, das die Israel auch Kolonialtruppen haben"

חופשה לחיפוש קרובים

"מה? חופשה לחיפוש קרובים באירופה?"

לו היינו בארץ

"לו היינו בארץ – – הייתי משליך אותך החוצה"

שעה על הקרח

"שעה על הקרח – – שבועיים "Excused Duty"

חכה משה

"חכה משה, אני חש לעזרתך"

אהלן וסהלן

"אהלן וסהלן"

אין לכם פלאפל

"מה? אין לכם פלאפל?"

קצת ביסקויט

"דו יו וואנט קסת ביסקויט?"

משם וודאי רואים את שעריים

"משם וודאי רואים את שעריים"

תם ונשלם