מכתבים לחברי כפר עציון 29.11.42-4.12.42

ב"ה  כ' כסליו תש'ג                 [29.11.1942]

שלום לכם חברים-ות!

תרשו לי בזה לקיים את מנהגי לחלק אתכם את מחשבותי ורגשותי לרגל ימי חג.

אמנם היום הננו עטופי אבל. אכן הננו יתומים . . . יתמות חיצונית ופנימית, חסרי עצה ומעשה. גם כאן הסער מזעיק כהיום בלי רחמים על בוא היום אותו חזינו, לו חרדנו והתפללנו. (ויש דווקא בימים כאובים הננו רגילים להתכווץ ולדוֹם) העצב! הצער! כמפלצות יורדות עלינו. ורעה היא השתיקה הפתאומית הרגעית הזאת כדברים החיים עם הרגע וחולפים.

האדם ידע שתיקה תמידית במלחמתו בחיים, לא לשווא הליריקה לרוב עצובה, בנבכי הנפש דומיה עמוקה וגם בקורות עם וחברה יש ביטוי לדבר. שפה הצרורה בשתיקה, כהחיים עצמם נחוצה לנו. גם הפעם חשבתי " . . . הנה שפת מולדתי ולשון אנוש תישאר בי כנבל נתקו מיתרו . . . אל מי זה אדבר? (אַנהללי סלובצקי) אבל לא אוכל להשתחרר מאמונתי שיש "יש" בקנקני. יש קיים וכלי הקולט ומקום בו כולנו נפגשים, והנני בימי אבל אלה לגשר, גשר לאור, לנס. שלבות ולהבות מאש אחת נדלקות, ומאֵש ישוך (אש) עד נר חנוכה "בדרך" הלא השלשלת נמשכת. מותר אולי לכל אחד להתייחד עם השבר ולשכון עמו לחברה חובה לעמוד עם הפנים לחיים. (בערב אחד גם אני הקטן רשמתי שעת שחרית לזעם ולצער) עתה הם ימי אבל מובנים כה וגם נוגה להם ונוגה הלא תם. חלילה לנו להדליק נרות כאבלים. נקשיבה ונבינה להולם הגורל ונשא בשקט את הכאב.

במכתבי הקודם גללתי את קשיי חיינו במקצת, רק גמרתי עם הנחמה שיש גילויים לחיוב. "אכן! יש גם כאן רזי-יה / יש עוד בחורים מחותפי עולן מצניעי לכת ושותקי-עד./" לו יכולתי יקירים להעבירכם לערב אחד ליד אוהל בחולות מול הים ולהקשיב לרחש לבבות ולקול סודות שרק בערבית (כרגיל על מיטות אסירים וחולים) חיילנו מספר . . . הוא מאמין בעולם הבא . . . הוא סובל ושותק . . . ממה הוא חיי? … הוא רוצה לסבול . . . הוא חיל טוב התגייס מרצון נגד הרצח . . . אולי הוא מהנסתרים? (זה על אחד שנקרא לו "הִנְנִי הורתי") ועל שני זקן שקדח ובנה בעמק הרבה הרבה לפני בואנו. "זקן צעיר" את משקו הבנוי בגלל עבודה בשבת והלך! והלך . . . והולך עוד, בגדוד הקודם ובגדוד של היום, שהחיים יסרוהו בצרות איוב והוא-מאמין! . . . הוא חיל טוב . . . הוא דוגמא של מתנדב, חטא שנותנים לאדם כזה להיות בצבא . . . זה חיל! כך מגיבים גברים עברים שמקדשים את חייהם בעבודה, וזה קשה להבין אנשים כאלה – יהודים! (לזה נקרא "סלע-עמי"). כן יקרים יש רגעי חג.

כמובן מצלצל עוד יום יום באוזן "לו זכינו" . . . שהשמיע ברנשטיין [מהפועל המזרחי] בהיפרדו מאתנו, אנו שואלים בלי הרף את משאלתו זו, ויש שהמאזנים משלווים והתשוקה לחיים (לחיינו) באה על סיפוקה.

חג החנוכה מתקרב, אצל כל אחד מתעוררים זיכרונות, תמיד אווירת החג קשורה בבית, בילדותנו היה זה שבוע של ניסים, חג ממושך מעורב אמנם בחול, אבל – התיזכרו את אור הנרות? יש רצון עז היום לשאול מולם – הנזכור לטובה את ימינו אלה? נמשיך את ילדותנו, נהיה קצת תמימים וחולמים. כואב מאוד בהופיע קטע "מאנהלי" שמעורר חרדה ליום המחר וגם להיום. (מפורדים ורצוצים הננו גם כהיום) השקיפו לאן שתרצו ובעיקר לעצמכם וענו – מדוע לא חייתם בשלום ברעות ואחוה כאשר יאות לאנשים אשר מולדת אין להם? (סלובצקי?) באמת אין לנו עוד האפשרות לשכוח לגמרי, אבל הננו שוכחים, הנני יודע את מוזרות המכתב בהגיעו לידיכם, הנני רואה למפרע את גורלו מרחוק ובכל זאת ברגע זה הנני כולי תומך באמונה זאת שאפשר לתקן. אור לוּ היה בכל ימינו, לוּ ידענו משוך את חוט השלווה, לכבול את טבענו ואת רצונותינו ופעם לתמיד לאמור – עורה נפשי! כמו שעשינו כמו שהננו עלולים לעשות אם נרצה, אז גם בצער יותר קל נחמתנו הייתה עולה.

אינני יודע את סוף הדיונים והאספות, אינני יודע את גורל הקבוצה שעמד להיקבע, אחת ברגע זה לי עם קבעתם כך או כך, אם נלך להר או לא = עמדו גבוה! אל תתעסקו בקטנות, ראו את עצמכם במדרגה נאותה.

יותר טוב לחיות עם אנשים באמון אם גם הניסיון חולק עליהם, מאשר לזרוע חשדנות שמרעילה את החברה, ההתיישבות אינה פתרון לכול היסוד, תמיד האדם.

די והותר דאגות וצרות אל נוסיף גם בתקופה זאת משלנו, אבל וגבורה, חושך ואור וניחושים עצורים בתוכנו – מי חי? את מי נפגוש? ואיך נפגוש את מה שיהיה אם לא נפגש לבד? תורת המלחמה כתורת החיים מלמדים שליטה על עצבים. קשה להירגע, קשה להתקומם, הדרמה הטרגית במלוא. להאמין צריך והעיקר להקל. שמור על נפשך על האפשרויות הגלומות בקיומך. כך אליכם הנני לבקש החזיקו מעמד! התאמצו והאמינו. כל היותנו על בלימה קיימת, אל תבקשו חשבונות רבים וקטנים, יש חשבון עולם גדול ושבר דור יתום, העלו אור! יש תעודה לנו בגיל לחרוד הננו חלוץ, פלוגת גישוש לתנועת התחיה הישראלית, אתם אנו קומץ מעט, שמרו על זאת הרעה מקרבת לקיצה. כה רב הבכי והרצח, לו זכינו . . . ארד מהכרמל לקישון בימי אבל ושבר לקבל את חג האור. לא רחוק מכאן פקיעין! הקשיבו ועלו! מתוך הכאב בא הזיקוק מתוך הצער האור עולה.

חג נאור ושלוו וניחומים לעמנו האבל.

 

Pte.S.Rozenberg 17286                                               O.A.S        

Buffs                         Written in Hebrw 10 Pal . Coy . The

 

ב"ה  כ'ו כסליו נר ראשון לחנוכה תש'ג                     4.12.42

יקירים! תשורתכם היפה שבאה בזמנה בין אימון לאימונים נוספים כובלת אותי לשבת רגע זה ב"עוצר" מיוחד במינו שזמן רב השתוקקתי לו, אמנם תמיד הנני אורג חוטי קשרינו מדי פעם לפעם במסכת הימים את רגעי החג והמנוחה.

מחוץ לחגים הרגילים רגעים אלה בחיינו יקרים למאֹד, מוסיף חג מוסיף אור, היו ברוכים בהוסיפכם רגעים כאלה. תודתי החמה לכם בעד הנרות, אוי נוצרת בימינו מסורת יפה מול המוסר הקשה והאפל שהולם באכזריותו על הגולה.

כתבתי לכם השבוע מעט לרגל החג, וטוב שאי-פה הצטלבו מכתבינו, זה אות למציאות הכפולה שלנו הצד היפה שלה מתגלה לפעמים.

עוד מעט והנני שוב לעסוק בתורת המלחמה, ולכן סלחו יקרים על הסגנון ועל הכתב, העיקר הכוונה שבדבר. המילה בכל זאת עוד שילומים שלכל אחד יקרים, ובידינו תמיד הרשות לשלם, לכל אדם מילתו צלמו צלם אלוהים. ברוך הוא שהחיינו בזמן דמים ברוח החג ובאור הגבורה, הנרות הללו קודש הם . . .

במקצת כתבתי כבר על גילויי האור בין אחי בשורה העברית, והערב אוסיף לכם רק קטע קטן.

. . .  "עלי מעיין" (!) יושב בחור יהודי טיפוסי שבמדי צבא לא נמחק צלמו של הסב שהיה למדן וסופר בעיירה, על ראש המיטה צלחת ובה נרות, כנראה חג לו הערב חג מיוחד, אמנם בירך על הנרות כדין מסיבת חנוכה, אבל ישיבתו זו ביטוי יותר מרומם יותר קדוש לה. – איזה חג היום מעיין? מתרומם הראש מעל המכתב שמונח על המגבת הלבנה שערוכה לסעודה, והיד האחת שנשארה תלויה ומוצבת באוויר מרמזת באצבע אחד כזקיף המשמר על התקדמות הקדוּשה הקדוֹשה, על זרם האור העולה ומכה גלים.

– יום הולדת לי היום!

נוהג היה הבחור כל שנה לעשות לו סעודה ביום הולדתו, וכרגיל יוצא זה כבר שנים רבות בריחוק מההורים ומהבית, והפעם בצבא. תארו לכם: בין מספר מיטות מכוסות שמיכות אפורות נמוך נמוך על האדמה מיטה חגיגית עם כתם לבן ועליו נרות דולקים.

– התבינו את הקונטרסט הזה? – ואת ההרמוניה של האור אם פני חיל קורנים שמקשיב למקור חייו? גם אנו השאר מתייחדים אתו, עוד מעט העבודה מתחילה, ופתילי האור יכוסו צללים . . . (הם "שם" היש להם נרות?)

היד נטויה למעלה ממשמשת את שפתי הפה הפתוח שמחכה בצפייה לעלית המילים והראש כפוף כלפי הנרות.

– המותר להשתמש באור הנרות?

. . . – אני רגיל ביום ההולדת שלי להשתמש באור הנרות. אין הקדושה בעומד בפינה לאור הנרות בחג הולדתי, הנני כותב מכתב להורי . . .

תם האור, הלילה ממשמש במחנה, הנה החצוצרה קוראת שוב לעבודה, נפסקה השיחה. מעין את סעודתו החגיגית עורך, כך על המיטה עובר חג צומחים ופורש את גילויו למקורו ולשורשו. מימיני לחשמונאים ממעין להוריו בנתיב האור, המחשבות נגררות.

אנו יוצאים.

(אני מפסיק את המכתב)

– הנה שוב העט בידי, אתמול ערכנו מסיבת אבל ואזכרה ליהדות הדוויה והנדרסת, כל הפלוגה על קידוניה התאחדה בלב אחד בחרדה, השתיקה הייתה כה מדובבת, והדברים הנאמרים כה כבושים ועצובים – – –

" – – – בחרדת טקס בחרדת קודש הננו מזכירים את אחינו . . .  את אמהותנו, את קרובנו, אחינו ואחיותינו הנשחטים בלי רחם.

אחת תשובתנו – נקם!

 

. . . ואני תפילה לך אֵל נקם.                          להפקר הדמים לריקוד השטן

ולהולכים ולנודדים                                      ולתינוקות – לדורנו האומלל

ולשחוטים ורצוחים.                                    התקצוף בלי רחם?

 

לבתי הכנסת השרופים.                                אני תפילה אלך אל נקם

לספרי התפילה הבזויים                                בתוך עמי האבל מאי-שם

ללבות הסובלים בקדושה                              – אני הקטן מול השחיטה!

– היה שומר אבא!                                      – איך אוכל לזעום?

 

כמצודה הגיטו ואחי כמכבים                           עלה על חומות לעורר.

וחלום הגאולה כנס החנוכה.                           על דרכים את אחי הוביל.

רק נקם לא נקמנו.                                   לשחוטים לרצוחים – המגואל!

רק שתקנו בזעם נסערים.

– ואתה?                                                השבעתיך בקדושת החיים

                                                          היה נורא, היה אכזרי

הנני כילד משווע:                                     היה נוקם אלי!

, הבט אבא למחנה המעונים                         אבי . . .

– ושוב הננו בבית. הדרך היתה לי לחידוש, אמנם הדלקתי נרות כדין, בכל זאת צר היה לי על נרות בפנות, ועתה הופתעתי. המכונית מובילה אותנו הביתה ובדרך פורצת שירה אדירה של "מעוז צור ישועתי". יפה היא השירה שמתפזרת במרחב כבשורה מעודדת, כהד לרציחות האיומות בגילה הננו מעלים את סיסמת הנקם לחזית! לא תמיד מוצאים מסקנות והחלטות כמו בימים אלו. יקרים החיים לכל אחד מאתנו ודוקא מתוך כך צומחת הנכונות, התרגלנו לשמועות הרצח כאל לחם יומי ולא הרגשנו את מה שמתרחש עם הגילה, כלום יכולנו להרגיש כשמאות ואלפים נהרגים כהרף עין? וכלום האין כפתורים למכשיר הרדיו? רק סיבוב והנה גירשנו את האימה, כן מתרגלים גם לרעה הגדולה, לא סתם ככה בא הוודוי (של קרלאבך) ובי כעת קמים "ימים נשכחים" לתחיה, עת גרתי עם הפחד ככל עם ישראל. באין-ברירה עלינו ובקלות ניצלנו! זה בשרינו שם נורה, אנו נשחטים ומורעלים, ואיך לא אבער אוד מוצל מאש, ולא מוצל? עירתי בלילותי במשמר כוכב אדום כוכב נוגה . . .

 

. . . כאן ישבו עוורים מומים וכנרים שיצרו שירי-עם    הוי ערש ילדותינו, רחום הגויים!

    על אהבה, מהפכה, בתי סוהר ועל עמל.               מה הומה ליבינו לבתים השדודים

    על ציון ועל המשיח ועל אחד-העם.                    כה רוצה נפשנו עלות על הגדרות

                                             להציץ, לראות לנחם ולבכות – – –

   הוי עוני כי שגית כי יקרת לי מכל                       מי כאן עוד חי?

   עתה ממקורך קורנת אמונה                              בואו קחו חרב נקמו אחי!

   הנך כגולה בלי-סוף וכציון מלא תקווה!                 אין רחמים מול מות ילדים!

                                            – היש עוד רוח? היש חזון?

. . . אז בעולם נתולה החרב והרשע קם.                   אולי עוד לא אבדה עוד . . .

    קרדומים ירדו על עירות מלחמה ודם                   אוי לי. זה לא חלום!

    ואנו אמרנו: לנו זמר, לנו שיר.                           רבו קברים למאות בנכר.

    מרחוב המרקחת לא בורחים כנרדפים                  עתה רק דרכים יודעות על ניסים

    נלך! נעלה כבנים!                                         עתה לא עוברים כבר על גבולות מעֵבר                         

                                           – – – 

התיתמנו שכולים כלילה קודר.

ובנו ברק חרב נקם נוצץ

איומה וזועמת כי מלאנו צער –

– כי אל לא ענה ורחם.

– כי לחמינו עם דם ועם דמע נבלע

– כי בנו זעקת רכבות מובלות לאי שם . . .

איך אתפלל ולא אצעק מר כזאב במ–?

נפצעתי עמוק מקלע הצר עתה שחרית הזעם – – – – – –

הנכם כולם חברים-ות נתונים לגורל הזה, אנו בלילות ואתם בימים, בעבודתכם בודאי מחשבות דומות ומטרידות בלי הרף, כן יש בחריש זמן לחרֹש ולהחריש, ויש גם זמן לקצוף ולהתכווץ מצער בפנים ולא אוכל לשתוק, בכל זאת הננו מנסים להרים על נס את הנקמה, כמובן שלב יהודי בכל זאת יהודי. אין לי זמן להטרידכם יותר, יש לנו הרבה עבודה קשה, ולכן תודה לכם מקרב הלב בחום תמימות ובאמונה. – המשיכו התלם!

                                             מול רצח וליל

                                             הניקו הילד

                                             גדלו בני חיל.

                                                      בברכת האור והגבורה

                                                     שלכם כתמיד. שאול

פוסט זה פורסם בקטגוריה Uncategorized. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s