מכתבים להדסה-א',ג',ה',ו',ח',אלול,תש"ד

Pal. 17286 ROZENBERG.S

"D" Coy.2-Bn

Pal. Regt.

M.E.F

ב"ה א' אלול תש"ד

יקירתי!

איחרתי בנשף בתשובתי לקבוצה ולכן את אל תהיה מקופחת, התכעסי? לכן אני שולחה אליך, וודאי תקלטי ממנה הד מחיי, מהרהורי, ובעיקר תוכלי הקשב להמיה הפנימית, שכה עזה באחרונה. גמרתי חמישים פרקי "בדרך", עוד אני קורא בהם ולכן הם אצלי. היום יש לי קצת חג – חום ולכן איני במטבח, צריך גם יום כזה לנצל בהזדמנות, בינתיים כבר חושך ולכן ליל מנוחה! מחר אי"ה אגמול לך כפי שמגיע, מכיוון שאיני נוהג לחייב ריבית – אשלם את החוב בהזדמנות הקרובה, אולי מחר? מה שלומך? אני מחכה לתשובה כמוך. ובינתיים אלול, גם כאן ניכרת קרירות מסוימת בעיקר בבקרים, זה מזכיר את עציון. מה שלום ליברנט? השתדלי להיוודע בבקשה.

שלך "הכותב להכעיס" הרבה. באהבה. שאול

 

Pal. 17286 ROZENBERG.S.

"D" Coy.2-Bn

Pal. Regt.

M.E.F

ב"ה ג' אלול תש"ד

הדסה יקירתי!

אתמול קבלתי את מכתבך מ-כ"ז אב, אודה גם שהפעם לא אוכל לכתוב לך הרבה, כי חלו שינויים רבים ששינו גם את יכולתי  זו, גם כאן הייתה אסיפת אֶבֶל למותו של ברל כצנלסון ז"ל, לא כל כך הדאבון על הסתלקותו בא לביטוי, כי אם העלבון של אפס מעשה ואפס פתח-מה למחר, נעשים אדישים וכהים לכל, אמנם אני כותב הרבה מאוד באחרונה ביומן, אבל ליום הזה ממש אין מילים לדבר ולכתוב. שמחתי לשמוע, שסדרת את הניירות עבור קרוביך, הלוואי וינצלו גם הם. למה אינך שומעת על רחל אם גם כל יום נראה כאילו תחנה לתשובה שצריכה לבוא? בכל אופן יש צורך להמשיך בלי אשליות. יצחק עוד לא הגיע, דב חזר העירה ושוב שקט במחיצתי. מזג האוויר משתנה וניכר כי אלול קרב. שלכת הסתיו בחיינו כה מלאת רחשושים ורמזים סתומים, מכל קצווי העולם דווי יהודי נערם על סף ימינו ואנחנו מלאנו היגון… לא קרה כלום יקרה, כי אם ימי אלול באים, ימי סתיו במדבר הזה, ימי סער סחופים. מה שלומך? איך חזרת מהעיר? מה מזג האוויר בעציון? הקבלת את המכתב לקבוצה? זה היה הרבה ודאי. סלחי.

שלך בשלכת. שאול

דרישת שלום לפרוצוש לחזרה הביתה, גם לכל שבקשו בשלומי.

 

Pal. 17286 ROZENBERG.S.

"D" Coy.2-Bn

Pal. Regt.

M.E.F

ב"ה ה' אלול תש"ד

הדסה יקירתי!

כרגע רק קבלתי את מכתבך ואת צירופו של יעקב ואודה לך, כי באמת קשה גם לי לכתוב. הנה אני מושכב כאן (ממש הרופא השכיבני) בחדר החולים וכותב. התקררות כנראה, אל תדאגי לכך, רציתי בכלל לא להזכיר זאת, אלא שבוודאי תרגישי בקיצוצים באחרונה ובגודל הניר וכו'. בעצם רק ברפרוף קראתי את דבריו של יעקב ויש ודאי הרבה לקרוא בין השורות. אני מבין למה אין לך כבר סבלנות, הלוואי ויתקיימו בקשותיך הכנים. הלילה הודיעו על כניעתה של רומניה וגם על כיבוש פריס מתענגים בעולם, המרסליזה לא מרפה מלצרוח במגפון ואני רק אחת שואל: מתי ינגנו את ניגון האבל היהודי – ניגונו של משיח?

רואה אני בפגישתו של יעקב עם רחל משהו יותר איזה סימן למבשר הנשלח, התחזקי ואולי עוד נזכה לטובות בבא. למה זה כל כך גדול הרעש בחדר באחרונה? סלחי, גם אני סולח ומקבל זאת באהבה. תודה לאל בעד היציבות ובעד כל הטוב, שבכל זאת מסתמן עוד קצת על האופק: אולי… מתי אבוא? זה לא תלוי ממני, כרגיל, אולי… זאת התשובה היחידה שאפשר לענות. "המנוחה" נמשכת כאילו כך יהיה תמיד ועד הסוף. אין חדש, יצחק עוד לא בא, אני מחכה לו בצפייה רבה. מה בכל זאת נשמע בנוגע לרחל? בקשר ליעקב ביקשתיך כבר פעם, טוב שיישאר הבחור אצלנו כמה שבועות וינוח, זכותו על כך, אני מקווה לבוא בקרוב ואוכל להתמסר לו, זאת משאת נפשי הפעם, לי לא היה מייעץ, לכן אני מבין את נפשו המבקשת ותועה, יישאר וימצא אצלנו בית. מה שלומך? אל תדאגי למכתבים הם יוצאים כרגיל, אני רק איני מצרף את היומנים, אני כבר בווילנה כעת, מה עם אלה שאצל קורץ כעת? הביקרת אצלו? מה אמר לך הרופא? כל כמה ימים הנך נוסעת? ואולי זה המכתב האחרון המקוצץ, אני מקווה, מחר כבר לצאת מחדר החולים ואוכל לכתוב כטוב עלי ליבי וזמני. אל תתייאשי כל כך מהר מכתיבתך! יש לה טעם רב-טעמים… אני מצרף תשובה ליעקב בעברית, תעזרי לו בבקשה בהבנתה.

שלך הבא כל יום. שאול

 

Pal. 17286 ROZENBERG.S.

"D" Coy.2-Bn

Pal. Regt.

M.E.F

ב"ה ו' אלול תש"ד

יקירתי!

היום יצאתי מחדר החולים לחדרי, בכדי לא להשאירך בדאגה לי, הנני שולח את "המודעה הרשמית" הזאת, שלומי לא רע. יצחק הגיע היום ועדיין לא הספקתי לדבר אתו ובעיקר "משהו". מאופק גמרתי כבר את התפוחים שהביא מעציון, מצוינים היו תודות לעזריאל וכעת לפתקתך. עניין ההדרכה ב"מקווה-ישראל" מתקבל על דעתי, כמו הרבה תפקידים אחרים שבכל ליבי אני אהבם וסימן להם, אבל איני יכול להחליט כלום, בגלל זה שיש בי תביעה להישאר במקום ולבנותו, הן אני שואל את עצמי באם מותר לי כעת לתת לאחרים לעמול ולבוא אחר כך למוכן? אמנם יש הצדקה לקצת מנוחה אחרי מה שעברתי, אבל היה זה מהטוב לעתיד, לא נכנסתי עוד לשיקול רציני בהחלטות, אלא, שדרך אגב, השבתי לך על הצעתו של עקיבא, כשאבוא נשאר ונחליט ביחד, לא קל יהיה, אבל כך הם החיים ואנו לחיותם ברצון ובסיפוק. מה שבבקשותיך אשתדל לפי אפשרותי. עדיין שקט ואין תשובה, אולי מחר מחרתיים. אמש עניתיך בקצרה על מכתבך האחרון וגם צרפתי תשובה קצרה ליעקב, בארי לו את תכנה.

במשך יום אתמול, גמרתי לקרוא את החלק השלישי של "האגדה לבית פורסייט", שהפסקתי לקרוא,  כיוון שחסרו הספרים הבאים. הגם גמרת לקרוא? איך עם האנגלית? מה בנוגע לרחל? יצחק לא ראה את גיסך, חבל, בכל אופן אשתדל. באם לא תבוא תשובה במהרה – אהיה "זקוק" לצאת לחופש, עוד מעט נגמר הטור השני ומתחיל החדש. סבלות סבלנות בלי די וגבול נחוצה, כפי הנראה באמת חזרו ימי "השובבות והעצלות" – ישר כוחך! אני מקווה שמהיום אוכל כבר לחזור ולכתוב כרגיל, גמרתי קצת בכתיבה ואיזו הפסקה קצרה מוכרחה לבוא, אסור לחיות מדי במתיחות.

שלומי טוב, עוד אצטרך לראות את הרופא ולדרוש באופן סופי בדיקה מחדש.

מה עם הרישיונות עבור קרוביך? דרשי בשלום ברנדי וורדה ויואל.

כה אני מתעצל כבר לכתוב מכאן ברכות שנה חדשה, שוב ראש השנה!  הרבה יותר קל מאשר אשתקד, ויש שמועות-פורחות, ב"עיירתנו", על "הטבת" המצב, "הננו כובשים" בלי הפסק… גורל מוזר לכבוש כל כך הרבה ולהישאר דלפונים אף בלי כברת ארץ-מולדת.

מה חדש בעציון? האם זיגי ביקר שוב? ויואל ההיה? דרשי בשלום אלכסי, גם בשלום לאה ושלמה, עזריאל שרה ופרוצס, יהודה ושולמית, שלמה ורחל, נתן והינדה.

שלך בערבי שבת אלול. שאול

 

Pal. 17286 ROZENBERG.S.

"D" Coy.2-Bn

Pal. Regt.

M.E.F

ב"ה ח' אלול תש"ד

הדסה יקירתי!

היום הודיעו לי שבקשתי נתקבלה סופית ועלי לצאת ארצה ב-31.8.44, זאת אומרת ביום החמישי הזה. אני חושב שכדאי לך לא לכתוב יותר, כי המכתבים בין כה וכה לא ישיגוני בדרך, אני אמשיך כרגיל עד שאגיע הביתה. היי נא שמחה, אבל שמרי גם שלא יפגעו מכך אחרים הנדונים עדיין לכתוב מכתבים… שלך האוהב ובא הביתה. שאול

דרישות שלום לכולם, במיוחד הודיעי זאת למנחם וידע כי לא אענה כבר תשובה למכתבו האחרון. בנוגע לקניות, אני קצת בספק, כי את הכסף אקבל רק בארץ. שאול

פוסט זה פורסם בקטגוריה Uncategorized. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s