שאול רז, עורך "הצופה לילדים" – תשי"ג [ניסן, אייר, סיון]

בעיתוני "הצופה לילדים" כתבות החתומות א.ב. ,

אלה ראשי תיבות של השם אהרון בינדר,

שמו הספרותי של שאול רז.

אשנב למערכת

קוראים יקרים! היום מסתיים מועד החזרת הטפסים של המשאל. בהתחשב עם ההכנות לחג החלטנו להתחיל בפרסום הסיכומים, בחוברת שתופיע מיד אחרי החג. מכאן תסיקו שהחוברת הזו היא האחרונה לפני החג. ואכן הלבשנוה מחלצות יפות וצררנו בדפיה חומר מגוון ומיוחד. סיפורה של זינה רבינוביץ פותח לכם אשנב לחיי ילדי ישראל באמריקה, ואילו רשימתו של זאב גנון, מחזירה אתכם למצרים, ארץ השעבוד והבערות. בין יצירותיהם של זינה וזאב, נמשך כחוט השני סיפורו של אליאב המספר על ״הרפתקאות" של המעפילים החותרים ל״חוף המבטחים״. את אווירת הפסח בארצנו תמצאו ב"יומנו של גדעון״״ המהנה אתכם מדי שבוע בחוויות מעולם הילדות, וכן ברפורטג׳ה של מר זוטרא על בית החרושת המודרני לאפיית מצות. הרפורטג׳ה האמצעית ספרה לכם על הדפסה חדשה של הגדה מלפני 350 שנה. שאר הסופ­רים והצייר, תרמו אף הם את חלקם לחוברת, איש איש לפי תחום יצירתו.

*

ועתה בשורה משמחת. החלטנו לקיים תחרות חיבורים, כפי שנדרשה על ידי רבים מקוראינו. נדמה לנו שימי החופש מתאימים לכך באופן מיוחד.

תדריך למתחרים

1)       כתוב על כל נושא שתרצה, אך אל תעתיק דברים של אחרים.

2)       השתדל לכתוב באופן מרוכז ותמציתי ושים לב לכללי התחביר והפיסוק.

3)       רצוי שהחיבור יבטא את נטיותיך ויספר על חוויותיך האישיות.

4)       כתוב בדיו על צד אחד של הניר ושים רווחים גדולים בין השורות.

למצטיינים ינתנו פרסים. לאחדים מכם שיאיר להם המזל, נאפשר להימנות בין כתבי העיתון.

המועד האחרון לשליחת החומר היא ראש חודש סיון.

חג שמח וכשר לכולכם.

ט' בניסן תשי"ג                                     שלכם העורך

 

 אשנב למערכת

קוראים יקרים.

הפעם נקדיש את רובו של מדורינו לתשובותיכם לשאלה מס' 18 של המשאל. והיא שאלת החומר המנוקד. 80 אחוז מה­משיבים ציינו כי החומר מספיק ואילו שאר 20 האחוזים נתחלקו שווה בשווה, בין הטוענים כי יש פחות מדי חומר מנוקד, לבין אלה הטוענים כי יש יותר מדי.

בדרך כלל תבעו הצעירים יותר, להרבות בחומר מנוקד ואילו המבוגרים ביקשו, לצמצמו. אכן כי כן נתאמתו חששותינו, שהמבוגרים נוטים לחשוב שהחומר המנו­קד ילדותי ומיועד לצעירים בלבד. לא נוכל פה להאריך בערכו של הניקוד בדרך כלל לקריאה מדויקת ונכונה. נוסיף רק זאת שהופתענו כשנודע לנו, כי אמהות רבות קוראות בעיתוננו והן דווקא מבקשות להרבות בחומר מנוקד, ועתה רשות הדי­בו­ר לכם.

ל' ניסן תשי"ג                                   שלכם העורך

 

אשנב למערכת

קוראים יקרים.

שירה אדירה אפפתני בהקשיבי לשידורי "קול ישראל" על חמש שנות עצמאותנו. המספרים שהקריין הקריא, הפכו באזני לצלילי שירת הגאולה. רעד עברני בשמעי את קול נציגי קיבוץ הגלויות. לא אבוש ואודה,לרגעים אף דמעות נדחקו לעיני. דמעות של גיל על שאנו חיים בימים גדולים אלה ודמעות צער על אלה שנפלו בדרך. לשם מה ספרתי לכם את כל זה?

נדמה לי שאינכם מחבבים ביותר את השירה, יכול להיות שהתאכזבתם ממנה ויכול להיות שלא חונכתם להקשיב לה ולחבבה. ברור לי, כי עליכם לכרות ברית אתה ולקנות לכם רעים שילווכם בדרכם בעתיד. אינני יכוללתאר לעצמי איך תגיעו לרגע של התעלות והרגשת היופי, לתפילה זכה ומטהרת, אם לא תאהבו את השירה.

לשאלה — אתה אוהב לקרוא שירים ? השבתם תשובה חד-משמעית: לא!

הבאמת לא הססתם? אנא הודיעוני ביתר הרחבה.

אחדים מכם השיבו: כן! וכל הערצתי להם שהיה להם העוז לכך.

רחל מיזליש, ממושב חמד, כותבת: "אני לא אוהבת״.

אברהם מילר מחולון מעיר: "אוהב לא ביותר״.

חנה בושויץ מטבריה משיבה: ״כן, אבל תלוי מה תכנו״.

חיה ליפקין מירושלים מוסיפה תנאי מוצדק: ״כן! כשהם מוצלחים״.

ואילו שולמית בן-פורת ממושב שדה יעקב משיבה תשובה כפולה ״תלוי איזה". כלו­מר יש שאוהבת ויש שאינה אוהבת אותם, כעין ״כן״ ו-"לא".

הגדילה מכולם אורה וינשטין ממטולה, שהשיבה בפה מלא ואם כל הסיכון שבכך: "אני אוהבת לקרוא שירים!", כמובן ששירים רעים אינכם צריכים לאהוב.

ז' באייר תשי"ג                             שלכם העורך

 

אשנב למערכת

קוראים יקרים !

בשבוע שעבר ייחדנו את הדיבור על השירה ועל יחסנו אליה. הדבר היה בזמנו מאחר שנמצאו ביניכם קנאים לדבר השירה הראויים לשבח ואילו לעומתם נתגלו (?) מעתיקי שירי אחרים הראויים לגינוי. כשתקראו בתשובות המערכת תמצאו שצבי פרידמן גילה שאחד השירים שפורסם במדור הילדים הועתק מספר לילדים. אנו מקווים שהמעוות יתוקן.

בגליון של השבוע מתפרסם הפרק הראשון של "המסע אל הירח״ וסיפור בעיבודו של ז. גנון, "מעשיה בקופים".רפורטז'ה מוקדשת למפעל עמק בית נטופה, הנועד לגאול את הגליל מצימאונו.

הפעם ברצוני לבקשכם להמשיך בהערותיכם למדורים החדשים. בל תחכו למשאל שני! הרי הסכמנו כי נשמור על הקשר.

–  מה דעתכם על מכתבה של גליה?

– ואיך קבלתם את "לכבוד שבת"?

– ומדור הקולנוע?

האשנב פתוח לדבריכם.

י"ד באייר תשי"ג                                 שלכם העורך.

 

אשנב למערכת

קוראים יקרים!

שני תאריכים עמדובפתח הגיליון ותבעו את זכותם על השער; יום הים ויום נפילתה של העיר העתיקה. דפדפתי בתיקים ובספרים, כדי להכריע זכויותיו של מי גדולות יותר. מחלון ביתי ראיתי את הים הרוגש ואת הספינות הממורקות והמוכנות להפלגות יום החג, לבי יצא אליהם וכמעט שכבשוהו, אך לפתע חדר לאזני קול היריות מחומות ירושלים העתיקה. אמרתי בלבי הים שלנו, חופיו פתוחים וחופשיים ואילו לבה של הארץ אסור מאחורי החומות, נעלה זכרו ונשווה לפנינו את יופייה של העיר בטרם נפלה בידי צר.

הסתכלו ביפי ״החורבה׳׳ שבשער, ואמ­רו אם לא צדקתי.

חורבה

בית כנסת "החורבה"

בעיר העתיקה בירושלים

כ"א באייר תשי"ג                                  שלכם העורך

 

 אשנב למערכת

קוראים יקרים.

זרם המכתבים למערכת מתגבר מדי שבוע. מתוכם ניכר שחלק אינו קורא בעיון את תשובותי על מכתבים קודמים ולכן אנו נאלצמים לחזור ולדין בדברים שכבר דננו עליהם.

*

בחוברת של השבוע תמצאו מאמר על הולנד מאת יחזקאל עציון הידוע לכם היטב ממאמריו על ארצות תבל.מאמר נתאחר קצת, אך תוכנו לא איבד מערכו למרות שהשיטפונות בהולנד פסקי כבר.

הרפורטג׳ה מוקדשת הפעם לישיבת "נתיב מאיר״ שהוקמה ע״י חברי ״בני-עקיבא״ בירושלים

בסוף עלי להזכירכם כי תחרות החיבורים באה אל קצה. באחת החוברות שלאחר חג השבועות נודיע אי״ה את התוצאות.

כ"ח באייר תשי"ג                          שלכם העורך

 

אשנב למערכת

קוראים יקרים!

רבים מכם מציעים לפתוח שורה של מדורים חדשים כגון: ״תגובות׳׳ ״מכתבים למערכת״ וכו'.

ניכר כי יש לכם צורך להתבטא ולמסור מרשמיכם ומחשבותיכם על דברים שונים ובראש וראשונה על העיתון עצמו.לצערנו לא נתן הדבר להגשמה, מכיוון שהחוברת קטנה ומצומצמת מאוד. ריבוי מדורים יגרום לקיצוצים בלתי רצויים במדורים הקודמיםלפי דעתנו יש מקים במדורים הקיימים להכליל את כל מה שברצונכם להביע.

אנו חוזרים ופונים אליכם לנצל את המקום שהקדשנו לתגובותיכם ב״אשנב למערכת׳׳. הגיליונות האחרונים יוכיחו, כי אכן הפך האשנב למדור משותף לכולנו.

חג שמח לכם מקרב לב.

ד' בסיון תשי"ג                                     שלכם העורך

 

אשנב למערכת

קוראים יקרים!

באחת החוברות פרסמנו שירבחתימתו של ילד אחד במדור ״מקוראים לקוראים", ולא חשדנו בו שחתם את שמו תחת יצירה של מחבר ספרים. באחד הימים העירנו אחד הקוראים, כי השיר שפורסם נלקח מספר פסיעות א׳. ביררנו את הדבר והנה נכון הוא. פנינו ל״מחבר״ המדומה בבקשה שיתנצל לפני הקוראים על שגגתו, אולם במקום זה קבלנו תשובה סתמית: ״לא ידעתי שאסור להעתיק״, ו״גם אחרים מעתיקים״. אין אנו פורשים בשמו של בעל הגניבה הספרותית, אולם מה דעתכם על מעשהו ועל תשובתו של הילד – המותר לחטוא בגלל זה שגם אחרים חוטאים?

י"ג בסיון תשי"ג                                   שלכם העורך

 

אשנב למערכת

קוראים יקרים!

באחד הימים קבלנו מכתב מאת אחד ההורים, שהכיל דברי הערכה קצרים לעיתוננו ושמחנו לדעת, כי יש שכר לעמל המושקע. עיקרו של המכתב דן במדור ״לכבוד שבת״ ומסופר בו, כי האב משוחח עם ילדיו בליל שבת על פרשת השבוע ונעזר בהרבה בחומר הניתן במדור ע״׳ י. ענפי. לשם מה ספרתי לכם כל זאת ? כדי להצביע על העובדה שהמדור התחבב על הורים ועל ילדים כאחד. השבת הפכה לנושא ראשי בעיתון. טוב תעשו אם תמישיכו לארוג סביבה את מאווייכם וערגונותיכם.

כ' בסיון תשי"ג                               שלכם העורך

פוסט זה פורסם בקטגוריה Uncategorized. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s