שאול רז, עורך "הצופה לילדים" – תשי"ד [תשרי, חשון, כסלו]

תשי"ד

בעיתוני "הצופה לילדים" כתבות החתומות א.ב.

אלה ראשי תיבות של השם אהרון בינדר

שמו הספרותי של שאול רז.

אשנב למערכת

קוראים יקרים!

סיימנו את כרך ז׳ של עיתוננו. הגיליון שלפניכם פותח את הכרך השמיני. עשינו ניסיונות רבים במשך השנה שחלפה בש­טחים שונים. הרחבנו את חוג הסופרים והמשוררים, פתחנו מדורים חדשים ושקדנו על הופעתם הקבועה, הכנסנו גוון בנושאים והשתדלנו לתת לעיתון צורה נאה ומושכת את העין.

מאמצינו לא היו לריק. הקשרים עם ה­קוראים נתהדקו ודברים רבים שהוצעו על ידם הוצאו לפועל.

כמפנה חשוב ובעל ערך יש לראות את הפעלת כתבינו הצעירים. תחרות החיבורים הוכיחה לנו כי אינכם נופלים ביכולת הביטוי מילדים בלתי דתיים. וודאי שעוד רבה הדרך לביטוי מלוטש ובעל רמה ספרותית נאותה, אולם הוכחתם, כי יש לכם נפש עורגת ומרגישה, וכי קיים בכם הצורך להתחלק בחוויות, לנסות להביע את התפעמות לבותיכם הצעירים והכוספים לפורקן רוחני.

הנה כי כן קם חוג הכתבים ובפעלם הראשון חתמנו את שנת תשי״ג.

הגיליון הראשון של שנת תשי"ד לבש מחלצות חדשות. כולו אומר חג ומביא לבתיכם את אווירת הימים הנוראים, את בקשת הסליחה וההתקדשות, את הוד הטהרה וחרדת יום הדין.

ישראל בן-יהודה לקט סיפורים מחיי ר׳ לוי יצחק מברדיצ׳וב שיש להם קשר ל­ראש השנה. י. בון, א. קדמיאלי וי. ענפי תרמו מפרי עטם סיפורים מעניני ה­יום. א. צורף הגיש לכם משל נאה ואף גליה שיגרה לכם אגרת חגיגית. הרפורטג׳ה מוקדשת הפעם להוצאת האנציקלופדיה התלמודית והמאמר האקטואלי מס­ביר לכם את מה שקרה במארוקו. בפתח הכרך החדש אנו תפילה שנצליח גם בשנה הבאה להגיש לכם חומר מובחר וטוב ושמעשינו יהיו רצויים לה' ולתפקיד שהוטל עלינו.

ער"ה תשי"ד                            שלכם העורך

 

אשנב למערכת

קוראים יקרים!

אמר העורך הגיעו ימים נוראים, הגיע  הזמן להכות על חטא. כל בן תמותה חייב להתוודות ביום הכיפורים, אדם המקצץ בדברי אחרים במשך כל ימות השנה, הפוסל והמכשיר, המסדיר המשמיט לא כל שכן. אך בטרם אבקש את סליחתכם הבה ואספר:

בראשית רבו המקטרגים על ״הנוסח החדש״ והטיחו האשמות וחרמות על הריפורטג׳ות שדחקו את רגלי השירה והספ­רות מדפי העיתון. אחרי כן באו חובבי הציור וטענו כי התצלומים תופסים הרבה שטח ונופלים בערכם מעיטורי הצייר. אחריהם באו כותבי הרשימות המדעיות וחובבי הטבע למיניהם ותבעו את זכותם והאשימוני, כי יש לנו נטייה יתירה לדברי ספרות …

אחריהם נדחקו לאשנב אוהבי המצאות, שונאי קולנוע ואמנות, חובבי החידות והתשבצים, ידידי החיות ומשחקי השחמט, בעלי הניגון ומנגינה, ספורטאים, בולאים ויומנאים דרשו להתחשב בדעותיהם וביקרו את מעשינו עד שלא נשאר בהם מתום.

אמרנו טובה ההצלפה והביקורת, משתיקה סתמית והמשכנו לחדש ולשנות את הכותרות ואת המדורים עד שהגענו לשער.

"הצופה לילדים" פוגע בנוער, ״הצופה לנוער״ פוגע  בילדים, וצירוף שניהם פוגע בקיצור. בסוף החלטנו שלא הכותרת העיקר, כי אם תוכן העיתון וכך נשארה הכותרת הישנה, המחודשת, כפי שהיא מתנוססת על השער.

הצופה

ועתה סופרי, כתבי וקוראי סלחו על הפגיעות שפגענו בכבודכם ולקראת השנה החדשה הצטיידו בסבלנות ובהבנה. כל מה שעשינו לטובת העניין עשינו. גמר טוב לכולכם.

ז' בתשרי תשי"ד                                 שלכם העורך

עורך נכבד !אני אסירת תודה לך.הגיליון של הכתבים הצעירים יפה מאוד.

שרה בארי, נס ציונה

 

ע. נ. מ.הריני רואה חובה נעימה, להביע לך את רגשי הערכתי הכנים על מאמציך הברוכים לטיפוחו של עיתון הנוער שלנו.כמורה, מחנך ואב לילדים אני עוקב בקורת־רוח אחרי התפתחותו המתמדת של "הצופה לילדים״ המרחיב את מדוריו והולך ומעשיר את עולם הקוראים בתורה ובדעת.

סידורו המוצלח של החומר וסוגי הנושאים הנבחרים מנקודת־ראות של היהודי הנאמן והמשכיל — יש בהם משום הרחבת האופק של הנוער בן דורנו.

על כן מחובתו של מחנך במחננו לתת פרסום רב ככל האפשר ל"הצופה לילדים״, ולעודד את הנוער במשפחה, בבית-הספר ובארגון להיות שותפים בפועל של העיתון, כדי שזה ימצא לו מהלכים בכל חוגי היהדות הנאמנה.

לקראת שנת תשי״ד הריני מאחל לך עליה נוספת בתפוצת העיתון.

שלך.

דוד פרייהן, קריית שמואל – חיפה

 

אשנב למערכת

קוראים יקרים!

עם החוברת הזו מסתיימת עונת החגים ואיתה תקופת החופש.

בקרוב יפשוט העיתון מחלצותיו המיוחדות ויחזור להביא לכם את מדוריו הרגילים. שנת הלימודים תחל ואיתה הזרימה הסדירה של החומר מהעיתון לציבור הקוראים. אל תחכו לזריקות עידוד ולקריאות אס.או.אס. הפשילו את שרווליכם והביעו את דעותיכם כמקובל בין מכרים מתמול שלשום.

אין גבול לשלמות ועדיין עוד רבים הפגמים בעיתון – הצביעו עליהם! במקום הערות כלליות על העיתון, התרכזו ביתר פרטות בנושא מסוים, העמיקו להתבונן ובלי רחמנות "הרביצו" ביקורת כדרככם מאז.

מיד עם פתיחת הכרך החדש נזדמנה לכם הזדמנות בלתי רגילה והיא תחרות החיבורים על תערוכת "כיבוש השממה".

אנו מקווים כי תנצלו את האפשרות להציץ ממעוף ציפור על הארץ ותשקדו על הנושא כראוי לו.

*

בחוברת הפעם שורה של סיפורים על האתרוג ועל הסוכה, רפורטג'ות על מאורעות נכבדים בחיי הישוב והנוער.

הגיליון מוגדל, אולם גם הוא לא יכול היה להכיל את כל המאורעות וכך נדחו הרשימות על המכביה ועל יובל פתח-תקוה לגיליון הבא, שיופיע אי"ה אחרי החגים.

לכולכם חג שמח והצלחה בחיבורים.

י"ז בתשרי תשי"ד                 שלכם העורך

המכביה

בול המכביה

אשנב למערכת

קוראים יקרים!

בראשית השבוע חזרתם ללימודיכם. עברו ימי החופש והשעשועים, הכל סביב­כם מחודש ומשופץ ונפשכם רעננה וקשו­בה לדברי מורים. הנה כי כן, החלה שנת הלימודים החדשה.

גם עיתוננו שינה את מראהו, הכותרת החדשה גרמה להתעוררות ביניכם, יש מחייבים ויש שוללים, ואין פלא בדבר, סוף סוף התרגלתם לכותרת הישנה במשך שנים רבות, אני מקווה כי תשלימו עמה ושוב תחכו בקוצר רוח מדי שבוע בשבוע להופעת העיתון.

בגיליון זה אנו מביאים את הפרק האחרון של ״הלוחמים במסתננים״ — סיפור שעורר התעניינות בלתי רגילה בין קוראינו, בגיליונות הקרובים יבוא סיפור הרפתקאות חדש.

חג הסוכות השנה היה מלווה חגיגות רבות: תערוכת כיבוש השממה, המכביה הרביעית, כ״ה שנים לבני-עקיבא ועוד. ועתה הגיעה תורה של פתח תקוה, אם המושבות, החוגגת את יובל ה־75 להיווסדה. הרפורטג׳ה מוקדשת לפתח תקוה, אך לא יכולנו לפסוח לגמרי על המכביה הרביעית שהיתה אחד המאורעות החשובים בימי חג הסוכות. כתבנו, אלעזר לוין, עקב אחרי המשחקים וההופעות וסיכם אותם ברשימה תמציתית. הניתנת בגיליון זה.

כתיבת הארץ נלמדת בכל בתי הספר, אך ספק היא אם הים ותעלומותיו זוכים לתשומת לב הראויים להם. ז. גגון הכין לכם הפתעה, שורה של מאמרים על ״פלאי-הים".

בשולי האשנב אבקשכם שוב להגיב על כל דבר הטעון תיקון ולכתוב לנו על חייכם ובעיותיכם. למדו הרבה ובשקידה!

כ"ח בתשרי תשי"ד                          שלכם העור

העיתון השתפר מאד בזמן האחרון. בעיקר מצאה חן בעיני חוברת ראש-השנה והסיפור הלוחמים במסתננים. הנני מבקש לא להמשיך סיפור בשני כרכים, דבר היכול לגרום אי נוחיות לקוראים.כמו כן הנני מציע :א) שיפתחו מדור לשחמט;

ב) מדור לביקורת ספרים;

ג) שהשנה לרגל חגיגת יובל 75 שנות פתח חקוה יודפס עיתון המוקדש לפתח תקוה, כשם שהיה לפני שנה לירושלים ולחיפה.

שאול יוטקובסקי כתה ה,

גימנסיה "ישורון" פתח-תקווה

 

הצעותיך עומדות להתגשם בקרוב.

אשנב למערכת

קוראים יקרים!

אתמול נכנס למערכת אחד הכתבים הצעירים והושיט לי נייר ואמר: ״הנה הכתבה שלי!״

הוא היה שזוף ומיוזע ונשם בכבדות, ניכר היה כי מיהר למסור את פרי עבו­דתו. כמובן שקבלנו אותו בסבר פנים יפות, והודנו לו על שקידתו וזריזותו הר­בה, אולם כשפרשנו את הגיליון נוכחנו לדעת, כי מיהרנו בהצעת הערכתנו, הכתבה נכתבה בעפרון.

—   ״זה לא ילך…״ — אמרנו לשקדן.

—   ״אין לי עט״ — התחנן הכתב.

—  "חבוב, קח עט וסלק את תירוציך הצידה! שב והעתק את החיבור!".

והחיבור נכתב מחדש.

לשם מה ספרתי לכם זאת? כדי שתח­שבו בשעת הכתיבה על אלה העוסקים בהתקנת כתבותיכם לדפוס.

*

בגיליון שלפניכם סיפור הרקום על מקרה שקרה, כוונתי ל״נס מן השמים״ לק. לורך. ילדה אמיצה הצילה תינוקת וזכתה לתשבחות רבות. הסופרת הבליטה בדבריה את הקשר שבין אותו מעשה גבורה לבין משאת נפשה — הלימודים.

ז. גנון ממשיך ב״פלאי-הים״ ודי־זהב רוקם לכם את אגדת ״הנער הרועה״. הריפורטג׳ה מוקדשת הפעם ל״בית הילד״, שחגג לאחרונה את חג העשור הרא­שון.

ועתה, האין לכם כל הערות ? הבאמת הכל טוב וישר בעיניכם?

ה' בחשון תשי"ד                                     שלכם העורך

ילדים

 ילדים מאושרים בבית הילד

 

רק שבוע ימים נותר עוד לסיום תחרות "כיבוש השממה. הכתבת כבר את חיבורך ?

 

אשנב למערכת

קוראים יקרים!

עם פתיחת תערוכת ״כיבוש השממה״, הודענו לכם על תחרות החיבורים שעל העברתה החלטנו בשיתוף עם הנהלת התערוכה. לפי המשוער היתה צריכה התערוכה להיות פתוחה עד סוף החודש הזה, אולם בגלל החשש לגשמים, הוחלט לסיימה במועד מוקדם יותר, אי לזאת נבקשכם כי תזדרזו בהמצאת חיבוריכם.

רבים, רבים המכתבים המגיעים למע­רכת, מהם פתרונות לחידות, חידות, חבו­רים, שירים וסתם הערות. אנא, זכרו, כי כל המכתבים ממוינים בטרם יטפלו בהם. עליכם לציין על המעטפה לאיזה מדור מיועד המכתב. אם כתבת במעטפה אחת למדורים אחדים, עליך להקדיש לכל עניין גיליון נייר מיוחד ועל כל אחד לציין את שמך ואת כתבתך. עלינו להדגיש שוב, כי יש לכתוב בכתב ברור ונקי ובדיו, תשבצים או חידות־ציורים יש לשרטט בטוש שחור.

בחוברת זו, מסיים גדעון את יומנו שפרסמנו במשך שנה תמימה כמעט. אנא, כתבו את דעתכם על יומן זה ועל המעטפה ציינו ״יומנו של גדעון״.

הסיפור שהובטח לכם יבוא, בינתיים אנו מפרסמים כמה דברים משל כתבינו שניכרת בהם התקדמות רבה. ״היונה השבויה״ משל הר-נוי, מציגה לפניכם בעיה הנוגעת ללב. מה דעתכם על ציד ציפורים בכלל?

י"ב בחשון תשי"ד               שלכם העורך

אשנב למערכת

קוראים יקרים!

ימי החופש החלישו במקצת את תגובותיכם למדורים אחדים. מעתה, עם שנת הלימודים החדשה, נשקוד על הופעתם הקבועה והסדירה של כל מדורינו. בחוברת זו אנו מפרסמים את ״לדעתי״ שהת­חבב על חוג קוראים די נרחב. אנו מבקשים מכם להמציא לנו את תשובותיכם תוך 10 ימים מפרסום השאלה החדשה, כדי שנוכל לפרסם את המדור לפחות פעם בחודש.

אחרי הכנות מרובות עומד להתפרסם מדור השחמט שנדרש על ידי רבים מכם, וכן יתחדש מדור המוסיקה.

ספרו החדש של זאב גנון ״ממצרים לקיפטאון״, שהוא עיבוד רשימותיו של התייר האנגלי שיי, יעבירכם דרך יבשת אפריקה, תוך תיאור ההווי והתרבות של מרבית השבטים והגזעים החיים בה.

בסוף עלי להתנצל לפניכם על השגי­אות הרבות שנפלו בחומר המנוקד בחו­ברת מספר 7, מסיבות טכניות הודפסו הדברים מבלי שתוקנו. אתכם הסליחה.

י"ט בחשון תשי"ד                              שלכם     העורך

הצעות והערות

א) אני תומך בהערת שאול יוסקובסקי, שאין להמשיך סיפור בשני כרכים.

ב) פרסמו סיפורי הרפתקאות מתורגמים מלועזית, כגון: ״אריות אוכלי אדם״ שמצא מאד חן בעיני.

ג)    תפתחו מידור לשחמט והגדילו את מדור הבול.

ד)    תמשיכו במדור "במרחקים״. האם גמרתם את כל ארצות תבל?

חיים וינרב, תל-אביב

 

א) הערתך בקשר לסיפור בהמשכים נכונה. נשתדל שהדבר לא יחזור.

ב) סיפור הרפתקאות חדש מתחיל להתפרסם בחוברת זו.

גהמדור לשחמט נמצא בהכנות.

ד) לא הפסקנו לפרסם את המדור "במרחקים״, אנא דפדף בחוברות האחרונות ותמצא את המ­דור כשבראשו מתנוסס הגלובוס.

 

אשנב למערכת

קוראים יקרים!

כשם שפרצופיהם של בני אדם שונים זה מזה, כך גם טעמם והתעניינותם שונים זה מזה, יש ביניכם אוהבי הרפתקאות מודדים כל יצירה לפי מספר עלילותיה המרתקות, לעומתם תובעים בעלי הרגש סיפורים הנוגעים ללב, שיש בהם מוסר-השכל. על המערכת מוטל לשמור על כך, שכולם יבואו על סיפוקם, כמובן שהדבר אפשרי רק מתוך וויתור הדדי, עד כאן הכל שפיר, אולם כשהדרישות אינן נובעות מתוך מטרה מסוימת, אלא הופכות הרגל לשמו, עלינו לשרש אותן.

לפני ימים מספר נכנס אלי אחד הקוראים ואמר: "צריך איזה סיפור שיהיה בו "פלפל".

— "למה כוונתך?" — שאלתי.

— "לספור מרתק!".

– הרי רק גמרנו סיפור מלא הרפתקאות, את "הלוחמים במסתננים", לא רבים הסיפורים המרתקים ויש לחפשם בנרות, "אגב" – אמרתי – "התחלנו השבוע ספר חדש על מסע באפריקה, וכי זה לא "פלפל" כדבריך?"

– "עדין לא הספקתי לקרוא אותו" – הודה לי.

– "ובכן" – אמרתי – "קודם כל עליך לקרוא אותו ואחר כך לבקר".

כ"ו בחשון תשי"ד                  שלכם העורך

הרגל נעשה טבע

לעורך שלום רב !

ברצוני להעיר כי בחוברת מס׳ 5 במדור "לכבוד שבת" רקומה מפית לחלות מצד שמאל, כלומר: על המפית נראים שמות השבטים רקומים משמאל לימין. דבר זה מראה, כי הרוקמת הרגילה את ידה בכתיבת שפה לועזית משמאל לימין וכן גם רקמה על המפית.

יפה גולדין ביה"ס מוריה.

 

אל תסתכל בקנקן

לעורך העיתון שלום!

גם אני כקוראים אחדים לא השלמתי עם כותרת העיתון. חייבים לשנות את השם — כי אין המלה "לילדים" הולמת את העיתון. הקוראים הצעירים לא יתביישו לקנות את העיתון כשכותרתו היא למשל: — "הצופה לנוער". לקורא שהנו כבר בוגר העממית, או אפילו תלמיד גימנסיה, לא ינעם לקרוא עיתון המיועד ״לילדים"?

עם כל זאת אשאר נאמנה לעיתון, כי כבר נאמר "אל תסתגל כקנקן — אלא במה שיש בו". לגבי אלה שאינם מכירים את תוכן העיתון, הצורה החיצונית היא היא הקובעת !

אהובה פרידמן, כתה ו' גימנסיה דתית ב"ב

 

 

תחליף לסביבה דתית

עורך נכבד!

עיתונכם חביב עלי מאד. מכיון שאני חייה בסביבה לא דתית, נותן לי העיתון את האפשרות להתייחד עם הדתיות ולאהוב אותה בכל מאודי.

שרה בארי, בת 9 , נס ציונה

 

אשנב למערכת

קוראים יקרים!

תערוכת כיבוש השממה ננעלה זה מזמן, מחמת החשש לגשמים. קוראים רבים ניצלו את ההזדמנות וניסו את כוחם בתחרות החיבורים שהכרזנו עליה בשיתוף עם הנהלת התערוכה. בסיכום התחרות התחשבנו בגילם של הכותבים ובאיזה מידההצליחו לפתח את הנושא שבחרו לעצמם מתוך הנושאים שהצענו בזמנו.

ואלה תוצאות התחרות: בטיסה לאילת זכה אברהם הרנוי, מחדרה, בעד סיפורו "כובשי השממה". בספרים זכו: הדסה ישמח, מפתח תקוה.  משה אינטעראטערמתל אביב, רחל איצקוביץ, מפתח תקוה. אריה צסמסקי, מתל אביב, , נחמה מנדלסון, מכפר הרואה. שרה אפשטין, מכפר חסידים. חנה טיגר, מבני ברק. רפאל פרידמן, מרמת גן. ושרה בארי, מנס ציונה.

הפרסים ישלחו לזוכיהם מיד עם קבלתם מהנהלת התערוכה.

ד' בכסלו תשי"ד                               שלכם העורך

 

בשבח האריכות

אני מעונין לשבח את כל המדורים, הסיפורים והשירים. הסיפור "ממצייב ^״*ד^ דר איתי מאד ושמח אני שהיא אייך. אה בייז״ הבול אני חושב שצריך להרחיב. את רמז ״כדאי לדעת״ אד מיעץ להרחיב.

צבי הופמן, ירושלים

 

מדוע לא התחדש מדור הרדיו?

העיתון השתכלל והשתפר מאד בהשוואה לשנים הקודמות, יומנה של גליה נחמד, כדאי לנקדו. ״לכבוד שבת״ יפה מאד. אני מציע מדורים חדשים: ״בגינה״, בו ימצאו הקוראים פרטים על הגינה, מה כדאי לזרוע וכד'. בתשובה לאחד הקוראים נאמר: פרסום תכניות לנוער ברדיו יתחדש. מדוע לא התחדש דבר זה? אבקש שבמסגרת מדור השחמט יתפרסמו חידות הקשורות במשחק זה.

רצוני להתכתב עם ילד/ילדה בגילי (91/2), אריה סצמסקי, אידלסון, תל־אביב.

אריה סצמסקי, כתה ה׳, ביה״ס ״מוריה",

תל־אביב

 

צדקת, הבטחנו לפרסם את התכניות ״לנוער״ ועדיין לא היה ספק בידינו להגשים עת הבטחתנו. מדור ״בגינה״ התפרסם לפני כמה שנים, לע״ע אין אנו רואים צורך לחדשו

 

אשנב למערכת

קוראים יקרים!

ערמות החוברות שנמסרו לכריכה רבות והולכות, עוד מעט יוחל במפעל הכריכה. אין צורך להרבות בהסברות למה נחוץ לכרוך את החוברות. אלה שעושים זאת כל השנה יודעים יפה למה הם עושים זאת.

כל כרך של ״הצופה לילדים״ מהווה אוצר של דברי ספרות ומדע. כשהחוברות מתגלגלות, בלתי מכורכות, ערכו של אוצר זה מפוקפק ומתבזבז. ובכן היו זריזים והקדימו למסור את החוברות, כדי שלא תעכבו את ביצוע הכריכה.

בחוברת הפעם רפורטאג׳ה על בית מוסד הרב קוק שנחנך לפני ימים מספר בירושלים הבירה. חלק ניכר של החוברת תופס סיפורו המעובד של א. די־ זהב "הרוח״. סיפור אוקראיני עממי זה חושף לפניכם את נשמת העם האוקראיני על תמימותו המגושמת ועל חולשותיו הרבות. הכ"צ א. וירניק מביא לפניכם סקירה תמציתית על גלגוליו של העץ מן היער עד הנייר היוצא מבית החרושת. במדור "מקוראים לקוראים״ אנו מפרסמים חלק מהכתבות מתחרות החיבורים שזכו בפרסים.

מרבית דבריכם שופעים דברי שבח, הבאמת הכל כה מתוקן ומוצלח? אנא אל תהססו להעיר את הערותיכם. כל בקורת זוכה לתשומת לב. האין ברצונכם בשיפורו המתמיד של העיתון?

י"א בכסלו תשי"ד                 שלכם העורך

 

לכבוד המערכת!העיתון השתפר מאד. אני מציע לנקד את "הדי הימים". מדוע לא מחדשים את מדור "הבר מצוה?".

"ממצרים לקיפטון" מעניין מאד. אף יומנה של גליה נחמד.

דוד אדמוני כפר סבא

 

אשנב למערכת

קוראים יקרים!

רבים מכם שואלים: ״שלחתי חיבור ל״מקוראים לקוראים״, למה לא פרסמתם אותו?״ אחדים מכם נוהגים להעיר בשולי החיבור: ״נא להדפיס בהקדם!״, יש גם כאלה שמתרעמים על שאין מד­פיסים את חיבוריהם כלל. נהגנו להשיב ב״תשובות המערכת״ על מכתבים כגון אלה. תשובותינו היו קצרות, רק לפע­מים הרשינו לנו להעיר: ״כתוב מחייך אתה". מכל האמור למעלה באתי למס­קנה, כי עלי לשוחח אתכם על ״מקוראים לקוראים״.

המדור מיועד לחיבורים של קוראים והוא כולו קודש לפרי עטכם, בכוונתנו לעודד על ידו את המוכשרים שביניכם. אין המדור מוקדש לידיעות או להערכות הכתובות על ידיכם. למטרות אלה יש לנו מדורים מיוחדים הערוכים על ידי סופרים מומחים. רבים ממשתתפי המדור נוהגים להעתיק דברים שנתפרסמו באחד ממדורי עיתוננו או בעיתון אחר ולמרות שאנו מעירים להם, כי אין אנו מפרסמים חיבורים מועתקים, אין הם חדלים מלשלחם אלינו.

חיבורים שמכילים למשל את תולדות חייו של אדם חשוב, סופר או איש מדע, לא יזכו לפרסום ב״מקוראים לקוראים״, מאחר שאנו נותנים הערכות על אישים כשהדבר נחוץ, ואז נכתבים הדברים מכלי ראשון ועל ידי אדם שמכיר את העניין. לעומת זאת יתפרסמו חיבורים שתהיה בהם הבעת צער או הערצה של הכותב לאישיות מסוימת. כל חיבור שיספר על חוויה אישית, יהיה זה: תיאור ספור או שיר, יתפרסמו ברצון. ההדגשה מושמת על כתיבה משלכם ולא רק שלכם. כלומר על דברים השאובים מחייכם, אתם נחנתם בחוש ביקורת מפותח, ואתם מג­לים כל זיוף והעמדת פנים — האם תשתמשו בו רק כלפי הזולת ?

״קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים״ אמרו חכמינו. עלינו קודם כל ללמוד לבקר את עצמנו. זאת אומרת לבחור היטב אם הדברים הנכתבים משלנו הם, או משל אחרים. הסלחנות שהנכם נוהגים כלפי חיבוריכם עלולה להיות בעוכריכם. התבוננו במסובב אתכם, הסתכלו היטב וניסו לתאר ולעצב, הקשיבו לרח­שי לבכם והשתדלו למסור אותם בכנות, כשתעשו כן יזכו חיבוריכם להתפרסם במדור.

י"ח בכסלו תשי"ד                 שלכם העורך

 

מחפרים מפנים דרך לירדן

ירדנו ממשמר הירדן מזרחה בדרך המובילה לערוץ הירדן, עקפנו את גשר ה"ביילי", המתוח מעל לירדן, והמשכנו דרומה. שלט הנושא את הכתובת: עצור! הגבול לפניך! הזהיר אותנו, כי נכנסנו לאזור המפורז, החוצץ בנינו לבין סוריה. במרחק קילומטר וחצי מהגשר נתגלה מחזה בלתי שכיח, עשרות מחפרים עמדו בגדה המערבית של הנהר והורידו מנופיהם לירדן, נעצו את שיניהם בקרקע ושבו והטילו את האדמה החפורה לתוך קרונות משא עצומים, או על רכס הר שממערב להם. רעש המחפרים , הדחפורים והמקדחים החרישו את אזנינו והאבק שהתנשא מעל המקום סימא את העיניים. עמדנו מעל התעלה שנחפרה בקדחתנות, יומם ולילה, כדי לפנות לירדן דרך חופשית ונוחה לזרימה. מתחת לרגלינו הסתמן הערוץ של הירדן שבעטיו קמה סערה בעולם והוא שעורר את חמת הסורים ושאר ארצות ערב. אחרי שחטפנו שיחה עם בוגרי "בני עקיבא" השומרים על שלום העובדים והרכוש, קבלנו הסבר מאחד ממנהלי העבודה.

לפני עשר שנים בערך הוטל על מספר מהנדסים לעבד תכנית להשקאת 3 מיליון דונם אדמה הראויים לעיבוד ע"י ניצול כל מקורות המים. אחרי מחקר מדוקדק ויסודי עובדה התכנית וקיבלה את אישורה של הממשלה ושל מהנדסי השקאה בעלי פרסום עולמי. לפי התכנית הנ״ל הנקראת : "פיתוח מקורות המים הישראלית״, יש להטות את מי הירדן סמוך למקורותיו ולהעבירם דרך מוביל מים ארצי לכל השטחים הזקוקים למי השקאה עד לנגב. המתכננים לקחו בחשבון את שילובם של הנהרות והמעיינות וכן את מי השיטפונות ואת מי השופכין ברשת ההשקאה הארצית. הביצוע שצריך להמשך כ־20 שנה, הוטל על תה״ל (תכנון המים לישראל). בשלב הראשון פותחה והורחבה רשת הבארות האזוריות. באזורים שנחשבו לצחיחים לגמרי נתגלו מים רבים. מאחר שקיים חשש, כי מי התהום הנשאבים בקצב גובר והולך ירדו ויתדלדלו במרוצת השנים, ניגשו לביצוע שלב ב׳ של התכנית והוא — ניצול המים העליים.

בתכנית פיתוח המים משולבות 2 תכניות של הקמת תחנות כוח הידרו־חשמלי שיספקו אנרגיה חשמלית לצרכי התעשייה.

שלב ב׳ הטיית הירדן

לפני חודשיים הוחל בהגשמת שלב ב', בתכנית הקשורה בהשקאת הגליל, ירדן ועמק בית שאן. מי הירדן שזרמו עד כה בערוץ סלעי על מדרגות ההרים, בין החולה והכנרת, יוטו מערבה בנקודה הנמ­צאת מדרום לגשר בנות יעקב ושם יזרמו שוקטים קילומטר במקביל לערוץ הטבעי של הירדן ויועלו בהדרגה על צלע ההרים עד ל- 40 מטר מעל פני גובה הים לתוך בריכת איגום, משם יופלו המים בעמוד תלול לתוך הכנרת, כ־200 מטר מתחת לגובה פני הים. מפל המים האדיר יפעיל תחנת כוח הידרו-חשמלית ויגיע ל־24 אלף קילוואט, מכאן תתפצל התעלה לשני כיוונים. תעלה תמשיך להוביל לבקעת עמק בית נטופה, שישמש כבריכת איגום ארצית, ותעלה שניה תוביל את המים לעמק הירדן ועמק בית שאן.

השלבים הבאים השקאת הנגב

בשלבים הבאים יזרמו מי הירדן מעמק בית־נטופה דרך הגליל המערבי ועמק יזרעאל . כאן תתחבר התעלה הארצית עם תעלת משנה של מפעל הגליל המערבי ועמק יזרעאל וימשיכו לזרום דרומה דרך השומרון עד לירקון, כמעט מקביל לקו הגבול של הים. מפה יקבלו המים תגבורת של מי הירקון ויפלו לתוך בריכת    איגום בצפונו של הנגב. מכאן יוזרמו המים בצינורות לכל השטחים הזקוקים להשקאה.

לרגל הדיונים במועצת הביטחון הופסקה העבודה דרומה לגשר בנות יעקב, אולם היא נמשכת במקומות אחרים לכל אורך אפיק הירדן.

המוביל

פריסת המוביל הארצי

החולה

יבוש החולה

א. ב.

 

אשנב למערכת

קוראים יקרים!

אורח חביב הגיע לבתינו — חג הח­נוכה, חג האורים. אור הנרות מאיר את נשמותינו ונוסך בנו שירה ואמונה. למרות שאין החג משבית את העבודה, הוא מורגש בכל. הרחוב משנה את הוויתו – קול נעורים בוקע מעברים ואור רב נשפך מהחלונות, ובבית פנימה שוררת בדיחות הדעת, שמחה וששון. בראש וראשונה זה חג של ניסים ושל ישועה, חג של הלל והודיה לה', כי מסר רשעים רבים ביד צדיקים מעטים.

שקדנו על כך שהחוברת תתאים לאווירה הכללית, הנה היא לפניכם גדושה חומר, מאירה בתוכנה ובצורתה. יתכן שלאחרים יותר אמצעים כדי להתקשט ולהתהדר, אולם ספק הוא אם יש מלבדנו הדבקים באמת ברוח המכבים וממשיכים בדרכם. האחרים רגילים לייחד את הדיבור על הגבורה ועל המרד ומשכיחים הייחוד היהודי של החשמונאים, את מלחמתם בתרבות הזרה ששעבדה העם.

בהזדמנות זו, בהיותכם שרויים באווירה החגיגית, ברצוני להודות, כי אין ביכולתנו להתחרות עם האחרים בברק החיצוני — זה תלוי בהרבה כסף.

בטו­ח, כי לא ניפול מהם בזוך רוחנו.

ידעתי כי הרבה מתביעותיכם צודקות, במידת האפשר השתדלנו למלאותן, אולם לא הכל תלוי ברצוננו בלבד, אתם תובעים הרבה תצלומים והרבה פרסים מכיוון שמכל צד רוצים לצודכם בכגון אלה.

דעו כי הרבה תלוי בכם, אם תבחינו היטב מי ידידיכם ימי רודפיכם, עלול המצב להשתנות ורבות מתביעותיכם להתגשם.

השאלתם פעם את עצמכם מה בידכם לעשות למען עיתונכם ?

אנא חשבו נא וכתבו לנו את תשובותיכם. היו בני חיל! אל תתפתו לברק, ראו לאורות!

כ"ה בכסלו תשי"ד                  שלכם העורך

פוסט זה פורסם בקטגוריה Uncategorized. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s