שאול רז, עורך הצופה לילדים, תשי"ח – תמוז, אב, אלול.

בעיתוני "הצופה לילדים" כתבות החתומות א.ב.

אלה ראשי תיבות של השם אהרון בינדר

שמו הספרותי של שאול רז.

אשנב למערכת

קוראים יקרים,

השבוע קדרו במעט שמי העולם – הרדיו הרוסי וההונגרי הודיעו על מעשי רצח חדשים. גם בגבולה הצפוני של ארצנו התלקחו הקרבות והלכו עד שמזכיר ארגון האומות המאוחדות נאלץ לערוך ביקור במדינת הלבנון. סיכומו של דבר – העולם מתלבט למצוא את דרכו לשלום ולטוב.

בני ישראל ידועים כבני רחמנים וכגומלי חסדים, שמירת המצוות במשך הדורות, פיתחה בנו תכונות שונות מאלו של העמים האחרים. אפשר לומר. שאילו שמרו בני האדם בעולם כולו את מצוות התורה, פסקו המלחמות וה­רציחות כליל.

בשער החוברת תבליט מאת הפרופ׳ בוריס שץ, על נושא הציצית

בוריס

תבליט של פרופ' בוריס שץ

 ובתוכה של החוברת סיפורו של נ. מארק על ״והדרת פני זקן״. הפתעות אחרות ונעימות הן הרשימות: על תחביבים, תולדות הלבוש וחולם המדינה היהודית בארצות הברית. משלימות את הגיליון שירו של י. רימון על אלישע בעל הכנפים ושירו של א. שדה על אהבת הצפרים.

שלכם העורך                                                                                        ו' בתמוז תשי"ח

 

אשנב למערכת

קוראים יקדים,

בארצנו הקיץ בעיצומו והחום מתיש את כוח הבריות, אולם יש ארצות שבהם קר והבריות שם מתונים ובעלי מזג נוח יותר.                                   ,

כשעמדנו לפני סגירת החוברת נתבשרנו על המשבר הממשלתי שפקד את ארצנו, מחמת ניסיונו של שר הפנים לטשטש את סימני הייחוד היהודי במדינה, על ידי תקנות חדשות ברישום התושבים. נציגי היהדות הדתית־לאומית נאלצו לפרוש מהממשלה, כדי למחות נגד הניסיון להכניס פירוד בעם, וכדי להעמיד את השותפים בשלטון, כי הגענו לגבול האחרון בפשרות בשטח הדת במדינה.

המכתבים ששלחתם לילדי האסקימוסים נמצאים בדרך אליהם. בינתיים קבלו בזה פרישת שלום מעניינת על חייהם בזמן הזה. יהיה זה משב רוח מרענן וקריר מאנשים שמעולם לא הרגישו את חומה של השמש בחודש תמוז.

ומהאסקימוסים לכושים. י. לבנון מביא לכם סקירה מעניינת על כתיבתו והפצתו של הספר: ״אוהל הדוד תום״ שעורר בשעתו סערה סביב לבעיית העבדות והכושים — סערה שטרם שככה.

שלכם, העורך.                                                                                י"ג תמוז תשי"ח

 

אשנב למערכת

קוראים יקרים,

בימים אלה הועמדנו בפני הסכנה של פילוג חדש בעם. אלה שרואים עצמם ״חופשיים״ מחובות ייחודם היהודי מנסים ללבות את השנאה לרבנים וליהודים שומרי המסורת, המייצגים את מורשתנו בת האלפים. המריבה שפרצה בגלל רישום בני תערובת, היא שלב חדש במלחמה הפנימית בביתנו הלאומי המחודש, עשר שנים שררה כעין הפוגה וחיינו על יסוד פשרה בעניינים הדתיים. מאז שהניח לנו השם מהאויבים החיצוניים וגבולות הארץ שקטו משפך הדמים, החלו שונאי היהדות וההלכה למחוק את הייחוד היהודי, המתנוסס בשערינו.

—  מה הם אומרים אחינו החפשיים ?

—  די לנו בשם ישראל, בלי תורת ישראל — אנחנו יהודים בלי יהדות…

ולא יודעים האומרים כי אי אפשר להפריד בין השנים, כי רק ביום קבלנו את התורה הפכנו לעם — נהיינו ישראלים.

ובגלל מה הם עולבים בנו ובתורת אבותינו?

בגלל נשים נכריות שעלו עם בעליהן ואינן רוצות להתגייר ואינן רוצות לגייר את בניהן.

*

בימים אלה נתכנסו חברי קבוץ בארות יצחק בבית הקברות שליד גבול עזה והעלו את זכר חבריהם שנפלו במלחמת השחרור. בדברים שהושמעו בהזדמנות זו ע״י אחד החברים, בא לביטוי הכאב על אבדן החברים, שעמדו במלחמה הקשה והבלתי שווה מול המצרים. כיצד עמדו חברי בארות יצחק? מי חזקם לשאת בניסיונות הקשים ? — מי יצק ללבם את העקשנות ואת הנכונות לקרבנות? לא בנשק בלבד עמדו, כי הוא היה מועט שבמועט. לא בתוקף פקודה נלחמו, כי הפקודות לא יכלו להושיעם ולאמצם. רק בכוח אמונתם בצדקת דרכם, בכוח ביטחונם בצור ישראל ובייעודם כחלוצים דתיים המקוממים שממות מולדתם הנשמה — עמדו, נלחמו ויכלו לאויב.

משהו על עמידתם תוכלו לקרוא בסיפורו על ברוך אורן: ״מכשיר הקשר מבארות יצחק״ הכלול בספרו ״מסיפורי בית אחד״ שעומד להופיע בימים אלה.

שלכם העורך                                                                                        כ' תמוז תשי"ח

 בהגרלה שנערכה בין הפותרים נכונה את חידון נמל חיפה זכו:

1)   בלילה אסתר

רח׳ התשבי 8 אלרועי, דאר קרית טבעון.

2)   שלמה כהן

בי״ס ממ״ד מושב ברכיה.

3)   רחל בר־שלום

שדה אליהו ד. ב. עמק בית שאן.

4)   שולה פרידמן

רח׳ הקליר 8, תל אביב.

5)   ישראל חזני

כפר אברהם ע״י פתח תקוה.

חברים לעטשמי נאוה קנטור ואני גרה במלבורן, אוסטרליה. אני רוצה שיהיה לי ישראלי חבר לעט, בן 15. אני הולכת לבית ספר די גדול, שם לומדים בערך 300 ילדים יהודים.

לפני 4 שנים נסעתי לישראל עם אחותי והורי לארבעה חדשים ובזמן הזה למדתי לדבר עברית, אבל עכשיו שכחתי כבר. אבקשך לענות לי באנגלית ואני אכתוב בעברית. התחביב שלי, גלויות דואר ובולים. אני לומדת בת״ת מזרחי שם אני לומדת: דקדוק, פרשת־השבוע, דינים ועברית.

נאוה קנטור                                   Nava Kantor 14 OzzangCres

Coulfield Melbourna Australia

אשנב למערכת

קוראים יקרים,

הגיליון שלפניכם מופיע בשעה שה­משבר הממשלתי מחריף והולך. על אף הפניות והקריאות למנוע פילוג בעם, אוטמים הבלתי דתיים את אזניהם, ומת­עקשים לפתוח במלחמה נגד הדת ונגד ייחודינו היהודי. אולם אין רעה שלא תצמח ממנה טובה, ידענו שהשותפות עם אחינו הבלתי דתיים מבוססת על פשרות שנקבעו לשעה ושברבות הימים, כשהתנאים ישתנו, תבוא גם תמורה בדרך הפשרות, ידענו כי מלחמת תרבות היא בלתי נמנעת, אך בגלל קיום המדינה יש לדחותה לתקופה מאוחרת יותר כש­השם יניח לנו מאויבינו. יתכן שהמשבר יחוסל בקרוב ויתכן שלא, בינתיים אנו עומדים בעיצומה של מערכה רוחנית במדינה. הדברים שהשמיעו נציגי היה­דות הדתית־לאומית העלו את תרבות הוויכוח לרמה נאותה והם הם גופי המל­חמה הרוחנית שעוד עתידה לבוא.

המשבר הממשלתי האחרון מצביע על הינתקות מהמקורות ועל כן עלינו להגביר חילים, ללמוד, להשכיל ולשאוב מלוא חפניים ממקורותינו.

שלכם העורך                                                                                       כ"ז תמוז תשי"ח

כל המפריד בין דת ולאום טועה ומטעה

רבה הראשי של ישראל הגרא״י הרצוג פרסם את ההודעה הבאה:

נוכח הפולמוס שהתעורר סביב שאלת הרישום, מוצא אני לנכון להודיע בשער בת רבים את הידוע וברור, כי הילד הנולד מאם נכריה דינו כדין אמו. נכרי הוא לכל דבר ואין שום רשות אנושית היכולה להפוך זרע נכרי זה ליהודי, אלא אם כן בדרך של גיור כדת וכדין.

אלה המסלפים מושגים ובונים יסודות מזויפים על הנחות חדשות מדומות של הפרדת תחומים, כביכול, של ״דת״ ו״לאומיות״ הם טועים ומטעים. שיטתם זו הרת אסון היא בבואה לטשטש גבולות בין ישראל לעמים, לבלבל אומתנו, לפלג את עמנו ולסכן את קיומנו, פורצים המה פרצה בחומת עם ישראל שדרכה יבוא גל של הסתערות נכרית שעלולה ח״ו לקרקר את החומה כולה ולהרוס את כל תחומי היהדות.

אשנב למערכת

קוראים יקרים,

שני בתי המקדש נחרבו בגלל שנאת אחים, שהחלישה את העם ובגלל עוונות אחרים שבני עמנו נשטפו בהם, מחמת השפעות מן החוץ. למרבה הצער עלינו לציין שגם בדורנו זה, שזכה לתקומת המדינה, פורחת שנאת האחים מחדש והשפעות תרבויות זרות ניכרות בחיינו. המשבר הממשלתי נכנס לשבוע השלישי, מבלי שימצא מוצא ממנו. שום נימוקים לא שכנעו את ראשי השלטון לבטל את החלטת המריבה. בגלל נשים נכריות ובגלל בנים ערלים נתפלג העם, מבלי יכולת להציל את אחדותו.

ציינתי בדברי, באשנב הקודם, ששורש הרעה נעוץ בשאננות בה חיינו בזמן האחרון. והנה פערה הארץ את פיה. תוך שבוע ימים הוצתה אש המרדים והמלחמה סביבנו. מרידה בלבנון, הפיכה בעירק, ענני מלחמה הקדירו את שמינו.

כולנו חרדים לשלומה של מדינתנו ולשלומו של העולם כולו. נוכח ההתרחשויות הגורליות סביבנו יש לתמוה על הממשלה, שאינה מזדרזת לבטל את החלטתה בדבר הרישום, כדי לאחד את העם בשעה גורלית זו.

בגיליון זה תמצאו חלק מהחיבורים, שזיכו את כותביהם בתואר כתב צעיר. שאר הכתבות יפורסמו בגיליונות הבאים.

שלכם העורך                                                                                       ה' באב תשי"ח

עורך יקר!אני קורא את עיתונכם זה שנתיים. והנני מוצא בו ענין רב. בדיחותיו של אהרן קרצמן צריכות להופיע לעתים קרובות יותר. גם המדור ״מעשה ידיך להתפאר״, צריך להופיע לעתים קרובות יותר.

האם אפשר לשאול: ״כיצר עושים פנס קסם ?

בברכה ובתודה מראש.

חיים בראון,

חיפה

מסרנו את שאלתך לעורך העיתון.

ב"החברים חברות יקרים! שמי מרים קליין, ואני גרה במלבורן. כאשר הלכתי לתלמוד תורה של ילדות שמעתי מחברותי שהן קבלו הרבה מכתבים מהארץ. גם אני רוצה לקבל מכתבים, כאשר אשמע מכם גם אני אספר על החיים שלי.

כל השבוע אני הולכת לבית הספר העברי. שמו של בית הספר ״הר הצופים״. באוסטרליה לומדים חמישה ימים בשבוע. בבית הספר שלי יש שמונה מאות וחמישים ילדים וילדות. ביום ראשון בערב אני הולכת לבני עקיבא. אנחנו שומעים בכל שבוע הרצאה אחרת. אנו רוקדים ריקודים ישראלים, כמו: שיבלת בשרה, ושאבתם מים, דור מלך ישראל ועור.

עכשיו במלבורן חורף. חודשי הקיץ הם מדצמבר עד מרץ, אז אנחנו הולכים לים, אנחנו קוראים לחלק הזה ״תל אביב הקטנה״. החודשים של חורף ממאי עד אוגוסט. במוצאי שבת בחורף אנו הולכות לקולנוע. בחורף קר מאד. לפעמים יש שיטפונות, אבל אין שלג.

התחביבים שלי: אסוף בולים, תפירה וסריגה. אני אשלח לכם בולים.

שלום וברכה

מרים קליין בת 15.

MIRIAM  KLEIN

54 Howitt Rd. Caulfield S.E.T.

MELBOURNE Australia

אשנב למערכת

קוראים יקרים,

בימים אלה חל יובל השבעים של גדול הסופרים העברים בדורנו, ר׳ שמואל יוסף עגנון. יצירתו של עגנון מקיפה את חיי כמה דורות בישראל ואחרי מנדלי, שלום עליכם וח. נ. ביאליק הוא נחשב למעצב דמותה וסולל דרכה של ספרותינו. הפרשנות לכתביו של עגנון ענפה עד מאד, כיון שיצירתו עמוקה ומלאת רמזים ומחשבות נעלות. אילו שאלוני להבדל בין עגנון לסופרים אחרים הייתי משיב בקיצור: עגנון הוא אוהב ישראל ואילו שאר הסופרים כתבו על עמם בלי אהבה ולעתים מתוך שנאה או מתוך אדישות שבהשלמה.

אין פלא שאחרי השואה הגדולה מחפשים שרידינו נחמה בכתבי עגנון, כי בהם הונצחו חיי היהודים בדורות האחרונים מתוך יחס של אהבה ודבקות. הסופר ש. י. עגנון הוא שומר מצוות ויהודי מאמין. השקפתו הדתית ודבקותו במורשת האבות ארוגים בכל יצירתו.

במרכזה של החוברת תמצאו סיפור על ילדותו של הסופר שנכתב בידי א. צורף, מתוך הספר שעומד להופיע בימים אלה.

וליום הולדתו השבעים של הסופר נאחל לו גם אנו שנים ארוכות של יצירה ובריאות.

שלכם העורך                                                                                             י"ב אב תשי"ח

מערכת ״הצופה לילדים״,שלום עליכם!

אני מודה לכם על פרסום מכתבי הראשון בעיתונכם, עיתוננו. אני קבלתי ומקבל עד היום הרבה מכתבים מילדי הארץ. כנראה חיי היהודים בתפוצות, מעניינים את ילדי ישראל. כשאני מקבל מכתב, אני קורא אותו יחד עם החברים שלי בכתה ומה שקשה לנו להבין, אנו שואלים את מורה הכתה שלנו, השליח מן הארץ.

הצרה היא שאין אני מבינים הרבה ממה שכתוב בעיתון. אנו לומדים רק שתי שעות עברית במשך כל השבוע. אני רוצה לבקש מכם שתכתבו לפחות דף אחד בעתון בשביל הילדים בגולה שלא יודעים עוד עברית במידה מספקת. כמה טוב היה אם הייתם כותבים בעיתון סיפור יפה עם נקודות. שעור קל בעברית, אז הילדים היו לומדים את זה במקום שיעור. אני כותב את הדבר הזה בשם הרבה תלמידים. בבקשה, אולי תקבלו בקשתינו ואז ׳״הצופה לילדים״ יעזור לנו ללמוד ולדעת את השפה שלנו, השפה העברית.

שלום וברכה לכם ולכל הילדים שכותבים אלי מישראל י

דניאל אפשטן בן 15 תלמיד בית ספר עקיבא שטראסבורג.

DANUEL EPSTEIN

Foyer de la Foret-Noire

Strasburg (Bas-Rhiu)

FRANCE

אנו מפרסמים סיפורים מנוקדים בכל חוברת, נשתדל להבא להרבות בחומר קל ומנוקד.

למערכת ״הצופה לילדים״,שלום רב ! אף על פי שזאת לא הפעם הראשונה שאני מבקרת בנמל נהניתי מאי מהביקור שאורגן ע״י עיתוני הילדים בשיתוף מנהלת הנמל. הטיול היה יפה, והודרך ע״י אחד האחראים בנמל.

יש לציין את קבלת הפנים הנאותה בכל מקום שבקרנו.

חזרנו הביתה מלאי רשמים מהחוויה אשר לא אשכחנה מהר. בברכה רחל בר־שלום

 נמל חיפה

הזוכים בחידת "נמל חיפה", בטיולם המיוחד

תערוכת העשור

תערוכה

ילדים מקשיבים לדברי המדריכה על מגילת העצמאות בתערוכת העשור

מה היינו בעבר ? מה עשינו בעשור הראשון ? מה עלינו לעשות? — זאת קווינו ללמוד בתערוכת העשור. חדשים לפני פתיחת שנת העשור הביא לנו הדואר חוברות צבעוניות בהן סופר לנו על התכניות לתערוכה הגדולה. נא­מר לנו כי תהיה זו תערוכה מלאה חידושים, כלומר, ישתמשו בה בהמצאות, בחומרים ובשיטות תצוגה שונות מאלו שהשתמשו בהם בתערוכות קוד­מות. ועדות הושבו במשרדים להכין את החומר ההיסטורי והעובדתי, האדריכלים שירטטו את תכניותיהם, הגרפיקאים והציירים עיבדו את הסרטים השונים למוצגיהם. מנגנון עצום הופעל בשיפוץ בניני האומה והכנת השטח לת­צוגה התעשייתית. האזנו לתכניות שתי­ארו את העבודה המתנהלת בקצב מזורז ימים לפני פתיחת התערוכה. לבסוף זכינו לפתיחת שערי התערוכה הגדולה ויחד עם קהל אלפים מיהרנו לראות במוצגיה.

ההפתעה שלא הפתיעה עשרות ילדים שבאו בלוויית מוריהם, היוו קהל הסקרנים, היחיד כמעט, שזרם לאולמות ולביתנים. ראיתי אותם עוב­רים על פני המדור ״אומה עתיקה״ מבלי שהדבר יעורר בהם כבוד לעברה המפואר של אומתנו — זה הכל מה שהם יודעים על ישראל? — שאלו. שני דברים היו יפים וחשובים בעי­ניהם: הכותל המערבי העצום ומגילת העצמאות. כל הפרטים שהיו רשומים בשולי התעודות והתצלומים נעלמו מעי­ניהם ולא זכו לשום תגובה. האטרקציה הבאה היו חוברות הפרסומת שחולקו ע״י המדריכות בביתנים השונים של התצוגה התעשייתית. הילדים אספו מכל הבא ליד ועם חבילות גדושות עברו ביעף על פני היסטוריה של אלפי שנים. הלכנו בעקבות הילדים המבקרים וח­פשנו את המתקנים והדגמים החיים ושבנו מאוכזבים. נסינו להציץ לביתן של צה״ל ומצאנו שאף הוא נופל בהרבה מתצוגות קודמות על נושא זה. אחרי שקראנו מעט מהחומר הרב, המפרט את המטרות של עשר השנים הבאות, נשמנו לרווחה: ״סוף סוף נגמרו המספרים והסיסמאות״.

עוגב המים ואולפן קול ישראל

אחרי הביתנים השוממים והמתים התפרצו המבקרים לשטחי הבידור וכמו־כן שמו פניהם לעוגב המים המנגן. העוגב מורכב מ־1100 מזרקות המנגנות מנגינות שונות בהשתפכן.

זהו העוגב הגדול ביותר בעולם וממציאו הוא יהודי הולנדי. ומעוגב המים פנו המבקרים לאולפן קול ישראל כדי לשגר דרישות שלום לביתם.

כשיצאנו משטח התערוכה סיכמנו: ההר הוליד עכבר. הדבר המעניין ביותר היו המבקרים עצמם.

א. ב.

אתא

בביתן החי של "אתא"

ראו המבקרים מכונת אריגה בפעולתה

הבובות

הבובות של קרייזר פרייזר, נסעו בווספות על כבלים

תעשיה צבאית

בביתן התעשייה הצבאית

לומד המבקר, דוד בן גוריון, פרק על יצור כלי נשק חדשים

אשנב למערכת

קוראים יקרים,

באוצר האגדות של עמנו ישנה דמות נלבבת אחת: אליהו הנביא. מימים קדו­מים ועד ימינו הוא מגן על ישראל ומעביר את גזירותיהם של שונאי יש­ראל. הוא שומר על עריסותיהם של ילדי ישראל ומציל את נשמותיהם הזכות מידי עובדי אלילים! הוא נודד מבית לבית בתפוצות ישראל ומביא בשורות טובות ונוסך תקוה ואמונה בלבות בני ישראל; הוא משלים את המניין בעיירה נידחת, כדי שיהודים יוכלו להודות ולשבח ל­בוראם ! הוא מגינם של ישראל בכל אתר ואתר — ובמיוחד מגינם של ילדי ישראל.

כיצד מתארת האגדה את הנביא הטוב והנלבב? בעל שיער ואזור־עור אזור במתניו. זקן הוא הנביא ושב, אך פניו קורנים באור ובאמונה. איש פלאים הוא ובעל מופתים — אליהו זכור לטוב.

העם פאר את דמותו ושר שירים אין ספור לזכרו. בימי מצוקה כבימי חג, העלה את זכרו והתפלל לגילויו.

לא פחות מטוב לבו ורחמיו, התפרסמה קנאותו של אליהו. התנ״ך מספר לנו על מלחמתו בנביאי הבעל, באותם נביאי השקר שהניעו את לב העם מתורת אבו­תיו. מלחמתו בהם הגיעה לשיאה באותו מעמד על הכרמל בו נצחם במופת מוב­הק הזוכרים אתם כיצד פנה אל העם? ״עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעי­פים ? אם ה׳ האלוקים, לכו אחריו, ואם הבעל — לכו אחריו״. בימינו אלה אנו זקוקים לאליהו הטוב והקנא, כי גם בימינו אויבינו רבים ובני עמנו פוסחים על שתי הסעיפים — אינם יודעים את הדרך בה ילכו.

אך יש עוד גם כיום פשוטי־עם הדב­קים בתורת אבות, תמימי דרך ונוטרי החומות, המתכנסים במערת אליהו בכר­מל, מעלים אור לזכרו של הנביא ומת­פללים לגילויו. משהו על המערה הקדומה, האסופה מסתורין וסיפורי אגדות

אשנב למערכת

אליהו

מערת אליהו בכרמל

חידון התנ"ך מתקרב לשיאו. במדור גדולי ישראל בילדותם מספר לכם י. אריגור על הרב ר׳ אשיל שכבר בילדותו היה בקיא גדול בתנ״ך.

הכתבים הצעירים החדשים עוסקים בהכנת גיליונם המיוחד, שכרגיל יופיע בסוף השנה. הכתבים הקודמים סיימו את תפקידם. הרשוני להודות להם על עזרתם להרמת קרנו של עיתוננו.

שלכם העורך                                                                                           י"ט באב תשי"ח

מצטרף אני לקוראים המציינים את התקדמות העיתון. מובן, כי העיתון יכול להתקדם עוד יותר. למשל: יש להפסיק את הסיפורים הדמיוניים (דוגמה: למדינת הילדים המאושרים) ולתת סיפור בהמשכים של חיים אליאב, שהוא גם מרתק וגם מושך והעיקר — איננו כל כך דמיוני. כן זקוקים הקוראים לסיפור מרתק בהמשכים — בציורים. (דוגמת זה שהיה בתחילת השנה) תולדות הלבוש — ״קצת״ משעמם. המדורים הגיאוגרפיים — מעניינים, והעיקר — מועילים! כדאי שיופיעו בתדירות יתר. לפי דעתי גם החומר לצעירים יותר — מעניין ומספיק בשבילם ! "גדולי ישראל בילדותם" — מתאים לצעירים ולמבוגרים כאחת. במדור "ספרים חדשים", יש להוסיף גס ספרים לגיל יותר מבוגר. כן יש לפתח את המדורים ״ספורט״, ״קולנוע" ו״תיאטרון״. כדאי להוסיף גם קצת "מדע", וקצת מה"חדשות" והייתי מציע לפרסם משאל, שבו יוכלו כל הקוראים להביע את דעתם.

ישעיהו פרי־חן

בכרך החדש נפרסם סיפור חדש של חיים אליאב. גם בשאר הצעותיו נדון בכובד ראש.

חברים לעט

אני מעונינת להתכתב עם נער או נערה בגיל !•1—1! בארץ ובחוץ לארץ על נושאים כלליים.

רחל כץ

שיכון עירוני פג׳ה מס׳ 36 רחוב שלמה מילר. פ-ת,

אשנב למערכת

קוראים יקרים,

אחדים מכם בקשו לספק חומר לבי­לוי ימי החופש. הרמתי את השפופרת והודעתי לא. בן-גל: ״המצא דחוף משהו ל״מעשי ידיך להתפאר״! לא עברו 24 שעות ובידי היה ה״גולף הזעיר״. הנה הוא לפניכם בעמודים 8־9.

תהילתו של עמוס חכם, שזכה במ­קום הראשון בחידון התנ״ך הארצי, ניש­את בפי כל. היה זה, אמנם, מעין שעשוע ציבורי על נושא יקר וחשוב, או­לם תוצאותיו היו רציניות ביותר. רב­בות אנשים ישבו עד מאוחר בלילה והתבשמו מרוחה של תורה ומבקיאותם של המתחרים. החידון עומד להיהפך למפעל שנתי. רצוי שכבר בחופש זה תתחילו בשעשועים וחידות מן התנ״ך, כדי שתוכלו להשתתף בחידון הבא.

לבסוף הודעה.

ידוע לכם כי יוקר החיים ושכר הע­בודה משתנים, אצלנו הם בתהליך מת­מיד של עליה. עיתונים אחרים כבר הע­לו מזמן את מחירם כי לא יכלו לע­מוד בהוצאות הגדלות והולכות. השת­דלנו לדחות את עליית מחירו של עיתוננו עד כמה שיכולנו. איך הצלחנו לעשות את הדבר עד היום הוא באמת חידה. מהחודש יעלה מחירו בחמישים פרוטות והוא יעלה — 300 פרוטות במקום 250.

אני מקווה כי תדעו להעריך את המאמצים שאנו עושים בהוצאת העיתון ותנצלו את ההזדמנות שנתנה לכם לז­כות בהנחה, אם תחתמו לשנה מראש.

שלכם, העורך                        כ"ו באב תשי"ח

*

בקשתו של עולה חדש

עורך היקר!

אני עולה חדש מפולין, אני יודע קצת לקרוא. אני קורא הרבה ספרים, לכן אני יודע הרבה על מולדתי הקרושה. אני סונה אליך בתור עורך של עתוגי היקר אילי תוכל להקדיש דף אי מחציתו לחיבורים בשם ה־ ״מולדת״ ותפנה לקוראים שיכתבו חיבורים על המולדת.

יעקב לוינסקי, כפר אברהם, ליד פ״ת

 

הערות על העיתון

מדוע אינכם ממשיכים את המדור ״איסוף היסטורי" ? אני בין האוספים ועכשיו הפסקתם אותו, האם לא תוכלו להמשיכו ?

אני חושב שרצוי וכדאי לפרסם מאמרים על המדע, זה מעניין מאד.

אבקש שתפרסמו יותר חידות של הסופר אהרון קרצ׳מר.

אלי צוקרמן, בת־ים

צדקת. המדור יופיע גם להבא. חכה בסבלנות.

*

מערכת נכבדה;

מאז התחלתי לקרוא את עיתונכם, גרם לי הדבר תענוג מיוחד. בכל פעם חוזרת אני על השירים וכד'. אני מציעה שתוסיפו מדור בשם: ״דברים לקרוא ולעשות", בו יכתבו הילדים על סיפורים יפים ודברים אשר למדו לעשות. אני מקווה שזה יצליח.

אלינא סלונים, חיפה

נחשוב בדבר, חן, חן לך.  

אשנב למערכת

קוראים יקרים,

אחר פרסום המודעה על מפעל החתימה לשנת תשי׳׳ט נשאלתי ע״י קוראים רבים, במה היתרון בחתימה מראש. החשבון הוא פשוט. במקום 15 לירות לשנה (50 גיליונות במחיר 300 פרוטות) אתם משלמים רק 6 לירות. שני הכרכים של ״מגבורי האומה׳׳, שהם אוצר בלום של ביוגרפיות על גדולי האומה, עולים שמונה לירות וכמעט שאי־אפשר להשיגם בשוק החופשי. גם אם אתם בוחרים בכרך י״ב זכיתם בהנחה גדולה. כרכים משנים קודמות אי־אפשר להשיג בשום מחיר. אם רצונכם לעיין בהם עליכם לפנות לסיפריות או לאספנים ששקדו על כך במיוחד. בכרך 50 חוברות, הרי לכם פרס העולה למעלה מ־12 לירות.

אין אנו מתעלמים מכך שלרבים קשה להוציא את 14 הלירות בבת אחת ועל כן יצטרכו לוותר על הפרס, אולם ברצון כן לא יקשה על הוריכם לפתור את הבעיה ולנצל את ההזדמנות לזכות בעיתון ובפרס גם יחד.

כפי שתראו בעצמכם חידשה הסופרת גורית אקסלרד את השתתפותה בעיתוננו. הפעם היא תביא לכם רפורטג׳ות ממקומות שונים בארץ. אני מניח כי כשם שהצליחה לרכוש את אהבתכם בסיפוריה, כן תצליח ברשימות.

שלכם, העורך                                                                                        ג' אלול תשי"ח

פוסט זה פורסם בקטגוריה Uncategorized. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s