שאול רז, עורך "הצופה לילדים" – טבת, שבט, אדר – תשי"ח

בעיתוני "הצופה לילדים" כתבות החתומות א.ב.

אלה ראשי תיבות של השם אהרון בינדר

שמו הספרותי של שאול רז.

אשנב למערכת

קוראים יקרים

בעצם הימים האלה מתנהלת הסתה פרועה נגד היהדות הדתית במדינתנו. פורקי עול מבקרים ומשניאים כל דבר בחיינו, שאות היהדות טבוע בו. התחילו בעניין קבורתו של הנער הבלתי נמול, מפרדס חנה, וסיימו בפרשת איסור החזיר והפעלת התחבורה בשבת. אין זאת, כי אם שעת לקוי האורות באה למדינתנו, שעת לבוי היצרים ונטישת מסורת האבות. יהודים קדשו שם שמים ומלו את בניהם על אף סכנות ונגישות, יהודים שמרו שבת ולא נגעו בבשר החזיר במצוקה וברעב. חזיר ויהדות, ערלות ויהדות היו מתמיד שני הפכים הנוגדים זה את זה. לדאבוננו נמצאים בימינו ״יהודים״, שאינם מדירים את עצמם מבשר הפיגולים ומזלזלים בכל הגדרים וההבדלים שבין יהודי וגוי. אור נרות החנוכה מעיד בנו, כי רק בתורה קיומנו ובדרכיה עתיד לאומתנו.

*

רשימתו של י. אריגור, על ילדותו של ביאליק מחזירה אתכם לימים בהם היו חיי ישראל שונים מאוד מבימינו. גם סיפורו של א. שדה, פורט על נימים אקטואליות, ואילו סיפורה של הסופרת לייסנר, קושר את העבר בחוטי שני אל ימי המדינה.

שלכם העורך                  א' בטבת תשי"ח

לעורך ולמערכת שלום!

לפי דעתי השתפר העיתון מאד, ישנן כתבות מעניינות וכו'. הייתי מייעצת להמשיך בסדרת ספורים כגון: ״תעלומת המגילות הגנוזות״, במשך כל השנה, או רובה. זה מוסיף הרבה מאד. הכתבה על בית חרושת ״קרלסברג״ מאד מעניינת. אגב, האם יעקבסון האב-המייסד היה יהודי ?

ישנם עוד סיפורים שלפי דעתי תינוקיים מדי, או לא מעניינים כגון, ״סודו של העץ״; (הרהוריו של לוח הוא מאד יפה בגלל החרוזים), מלבד זאת, במקרה עיינתי בכרך של שנת תשי׳׳א וראיתי שמושיע שם אותו ציור, כמו בחוברת זו בכתבה עלו החיים והמוות בידי הלשון. שם הוא מופיע במדור "מפי גדולים״. אינני חושבת, שזה מתאים כאן לאגדות אלה ומלבד זאת, מדוע אינכם מציירים ציורים אחרים ? הרי זה הרבה יותר יפה, אם יש ציורים מקוריים. אמנם אצלכם זה לא ״גנבת סופרים״, כי זה אותו סופר, אבל בכל זאת, אין זה מוסיף הרבה לעיתון. מה עם ׳״לדעתי״ ?

רבקה וינברג, ירושלים.

 

אני רואה לי כחובה נעימה לברך בשמי ובשם חברי על המדורים, שבחוברות האחרונות ועל ההתקדמות הרבה המורגשת מרי פעם.

מזרחי רפאל, חיפה.

בדרך לעצמאותנו

הצדדים מתכוננים למאבק קשה

אך כבו אורות החנוכה ביישוב העברי ונחשול של התקפות ערביות הציף את הארץ. הבריטים שקוו, כי תכנית החלוקה לא תבוצע, אם הצדדים יאבקו על עתי­דה של הארץ, תמכו באופן גלוי ובוגדני בערבים. הם סיפקו לערבים נשק וערכו חיפושים בישובים העבריים ובשיירות, שנעו בדרכים לנקודות בודדות ומנות­קות. כמסווה לתככיהם, הם הוציאו את כוחותיהם מהאזורים היהודיים הרצו­פים, כגון גוש דן ותל אביב ומסרו בהם את השלטון לידי היהודים. בחסותם החדירו מדינות ערב כנופיות ואנשי צבא מסוריה, עירק וירדן לארץ והעבירו כמויות נשק עצומות. הכפרים הערביים הפכו לבסיסים של כוחות עוינים, המח­כים לפקודת הזינוק מאת מנהיגיהם. הבריטים בעצמם הפיצו את הדעה, כי היישוב לא יוכל לעמוד במלחמה נגד צבאות ערב, פשוט הם יטילו את היהו­דים לים.

אך שומר ישראל ועם ישראל לא שק­טו. עצות הבריטים ותאוות הרצח של הערבים הושמו לאל. אנשי ההגנה יצאו מהמחתרת והחלו להתארגן ביחידות היהודיות הראשונות. שרונה, בסיס המשטרה והצבא האנגלי, פונתה ונמסרה ליהודים. שכונות הספר בערים בוצרו והדפו את התקפות הערבים. אי-שם, במחתרת, עסקו שליחי היישוב בהסעת המעפילים ובהבאתם ארצה ובקניית נשק חדיש להקמתו של הצבא העברי המת­ארגן.

גיוס

המגויסים הראשונים

ראשיתו של חודש טבת, עמד בסימן ההתקשות הראשונות על התחבורה העב­רית. הכפרים יאזור ובית-דגון חסמו את הדרך מתל אביב לירושלים והפילו חללים בכל שיירה, שעברה דרכם. היישובים בנגב נותקו מלב היישוב. בצפת, ירושלים ותל אביב נמשכו חילופי יריות עם הערבים. בכל יום נפלו חללים, כל יום נתייתמו ילדים ומשפחות שיכלו את יקיריהם.

פורעים

כנופיות ערבים

היה זה מאבק מלפנים ומאחור – נגד הערבים ונגד הבריטים כאחד. עדיין לא יכולנו לצאת בגלוי ולהתמודד עם הערבים, כי הבריטי ישב בארץ. בלילות, בחסות החשכה, יצאו אנשי ההגנה והפלמ׳׳ח לפוצץ גשרים וקני פורעים. על גבם נשאו הבחורים את מטעני חומרי הנפץ הכבדים בדרכם לפעולות התגמול נגד הכנופיות הערביות, הודות לאומץ לבם והודות לעזרת העם היהודי בתפוצות עמדנו במבחן הימים ההם. נשאנו את חרפת המאסרים הבריטיים ואת הכאב על הקרבנות הרבים וחיכינו לימי המאבק המכריעים שיבואו.

א. ב.

אשנב למערכת

קוראים יקרים

רבים מכם התפללו לשלומו של השר חיים משה שפירא ושיגרו איגרות ברכה למערכת או לבית החולים. הנה זכינו  שהשר יצא מכלל סכנה, עזב את בית החולים והתחיל בהחלמה. כפי שהתפללנו לשלומו כך עלינו להודות לה׳ על החלמתו המהירה. בצאתו מבית החולים לא שכח אתכם השר ונתן ביטוי לרגשי הוקרתו בתודה שפרסם בעיתונות.

שפירא

השר משה חיים שפירא בצאתו מבית החולים

לעתים רחוקות אנו יכולים להצביע על מחזה שאינו נוגד את חינוכנו והשקפותינו. הפעם אנו שמחים להקדיש מקום בחוברת להצגה המחודשת של ״מירל׳ה אפרת״ ע"י תיאטרון הבימה.

מירלה

ההצגה "מירל'ה אפרת".

תוכנו של המחזה ילמד אתכם פרק בכיבוד אב ואם ואילו ההצגה תפגישכם עם ההווי היהודי בעיירות הגולה, שנמחקו ע״י הצורר הנאצי. חתונה יהודית, שבת יהודית ושמחת בר־מצווה. לפניכם דמות יהודי נלבב כר׳ שלמון ודמות מלכותית כמירל׳ה אפרת, ניגון יהודי ותפילה יהודית — במילה אחת הצגה יהודית.

שלכם העורך                             ח' בטבת תשי"ח

קראתי בכתבה "בכף המיסיון״, על השפעות של נציגי המיסיון — האם אי-אפשר לעשות איזו מגבית כמו ״אגרות בטחון״ או כמו ״יהב מגן", כדי להקים מועדונים באמצעותה ובתי ספר? ומתי שיהיה לאותם הורים כסף ישלמו למוסדות חזרה. מצפה לתשובה:קליין צבי

 

תגובת המערכת 

״קרן לילדנו״ אוספת כספים למטרות שהצעה. אנו מוכנים לפתוח מגבית בין קוראינו, אם תבואנה פניות נוספות.

לכבוד העורךא.נ.לכבוד עורך "הצופה לילדים!"השנה התחלתי לקרוא את עיתונכם. הוא מוצא חן בעיני והחלטתי לקנותו. אמנם העיתון הוא יפה ומעניין, אך לדעתי יש בו כמה חסרונות, למשל, מדוע אינכם מחדשים את המדור ״לדעתי״, הוא מאוד מעניין, וכן את מדור הבדיחות. הסיפורים הם מעניינים מאד וכן גם המדור ״מקוראים לקוראים״ ואשנב למערכת.

אני מקווה שתשימו לב לדברי.

בכבוד רב.

נחמה פרבשטין, בני ברק.

 

אנו שתי בנות בגיל 131/2 מעוניינות להתכתב עם שני בנים, או שתי בנות בגילנו, אפילו יותר גדולים. יכול להיות גם מחוץ־לארץ.שושנה צבר רח׳ לילינבלום 14 תל-אביבטובה גולדברג רח׳ הרצל 92 תל־אביב

 

אשנב למערכת

קוראים יקרים!

השבוע נתבשרנו כי הושלמה העבודה בכביש החדש המוביל בלב הערבה לאי­לת. פעמים אין ספור נאמר לנו כי הארץ מתחילה מבאר־שבע דרומה וכי אילת היא עתידה של ישראל. עתה עם השלמת סלילת הכביש החדש יהיו הנוס­עים לאילת בטוחים מפגיעות בדרכם, ופיתוח מחצבי הנגב יזורז. במרכזה של החוברת תמצאו הפעם קצת פרטים על שגשוגה של אילת.

אילת

אילת – ישוב משגשג

*

י. וולק מציג לכם שאלה חדשה שיש בה נימה אקטואלית מאוד. המציאו בהק­דם את תשובותיכם למערכת.

שלכם העורך                                         ט"ו בטבת תשי"ח

לדעתי !

אע״פ שאיני קורא ותיק של העיתון, נראה לי כי הוא לא השתפר כל כך. אני מציע שיוכנס לעיתון מדור: "טכניקה ומדע׳״ וב״חידות וחידודים״ להכניס כמה שאלות (לפחות 10) מן התנ״ך, ומספרות העמים.

שפרן משלם, תל אביב.

 תגובת המערכת

נשתדל למלא את מבוקשך.

שמחתי לקרוא בעיתוננו שוב את ״העת לצחוק״ של הסופר א. קרצמר. כל מה שהוא כותב מעניין ומצחיק. אף חברותי שמחות לקרא את יצירותיו של הסופר הזה. את דבריו אנו קוראים לראשונה. למה לא יופיע בכל שבוע? למה כל כך מעט?צפורה פוקס, תלמידת כתה ז׳ בי"ס ״אהרן", קריית שמואל.

 תגובת המערכת

אנו משתדלים להרבות בבדיחותיו של מר א. קרצמר, אך הצרה היא שגם מעיינו אינו שופע ביותר.

אני קורא את עיתון "הצופה לילדים" בקביעות. לדעתי העיתון השתפר בשנים אילו. המדור ״לדעתי״ מעניין מאוד. חבל כי הוא לא מתפרסם בכל שבוע.יעקב שלזינגר, תל-אביב.

 

אני קוראת את העיתון מתחילת שנת תשי"ח ואני מתעניינת בו מאד. אני אומרת שנורית לא צודקת, כי ״תצפית השבוע״ מעניינת מאד. לפי דעתי יהודה כן צודק, אבל אני לא חושבת שצריך לבטל את הדברים המעניינים את קוראי "הצופה לילדים", כמו המאמרים על הקליע. אני מייעצת לפרסם גם מאמרים כאלה בנקודות. אני רואה שהעיתון משתפר מאד ואני רוצה שישתפר יותר.זהבה שלייפר, תל-אביב

 

בדרך לעצמאות

אניות מעפילים פרצות את המצור

אניות ישראל נוסעות למרחקים ומביאות רבבות עולים,

מחנות

לא מכריזים עוצר בחיפה ולא מותחים גדרות סביב לנמל.  אתם קוראים על כך ושומעים ואולי אף נוכחים בשעת בוא העולים לארץ, אך לא תמיד היה כך, על הזכות לעלות לאדמת ישראל נתנו רבים את נפשם וקפחו את חייהם. בחודש טבת לפני עשר שנים הוחשה העברת העולים לארץ, כהכנה להקמת הצבא. שמותיהן של הספינות שמשו סמל לרוחו של היישוב שעמד במלחמה מלפנים ומאחור. ב-י' בטבת נרצחו יהודים בבת־ים, אך באותו יום, המוכן לפורענויות, פרצה ספינת המעפילים "לא יפחידונו" את המצור הימי של הבריטים. בינתיים התגברו כמובן פעולות האיבה של הערבים בכל אזורי הארץ, נערכו התקפות בחיפה, בחולון, בירושלים ובפרברי תל־אביב, בחיפה נרצחו בהתקפה בבתי הזיקוק 42 יהודים.

בט"ז בטבת הגיעה ספינת המעפילים "29 בנובמבר 1947", כמה ימים אחר כן הגיעו הספינות ״העצמאות ו״קיבוץ גלויות". בסוף החודש הגיעה הספינה "האומות המאוחדות".

אניה

בכל ספינה היו שליחים מהארץ שעודדו את רוח העולים והכינו אותם לפגישה עם השובים האנגלים. הם הובילו אותם מהמחנות לספינות בהסתר ובדרכים בלתי ידועות והם העבירום את הים עד שערי המולדת. מהעולים נדרשה נכונות עליונה לעלות במים שאש הערבים ומשמרות הבריטים נכונו להם על כל שעל בארץ.

ייחדנו את דיבורנו לספינות המעפילים, כי רבות מהן פרצו בטבת לחופים, אולם באותו חודש קרו הרבה דברים אחרים. בחודש זה ביצעה ההגנה את הפעולות היזומות נגד קיני הפורעים. קן של כנופיה אחת בבית-דגון פוצץ וכן הותקף והושמד קן בכפר-סלמה. התחבורה בדרכים התנהלה בשיירות, בעיקר לירושלים, לנגב ולגליל. באחד הימים בסוף טבת הותקפה לראשונה התחבורה בין תל-אביב לחיפה.

עשרות יישובים הותקפו ע"י כוחות ערביים שפלשו מסוריה ומעירק ומעבר הירדן, אולם כוחות ההגנה עמדו בפרץ והדפום.

כדי להפסיק את זרימת הכוחות לאויב, פוצצה ההגנה את גשר בנות יעקב, העובר על הירדן בגבול ישראל-סוריה.

א.ב.

אשנב למערכת

קוראים יקרים,

אודה על האמת שבזמן האחרון מתערבים כל מיני גורמים בעריכת העיתון. עם שיגור הירחים המלאכותיים לחלל פנינו לסופרנו א. פלינט, שיובילכם בנתיבי הירח. ברגע שהחומר הוכן וסודר התבשרנו על כיבושו החדש של סיר אדמונד הילארי. מיד הפננו את התעניינותנו ב־180 מעלות ופנינו לקוטב הדרומי.

קוטב

כיבוש הקוטב הדרומי

 עוד אנו עוסקים בחיפוש אחרי האנטרקטיקה, הופרח ״ברווז״ חדש: הרוסים שילחו ירח עם אדם לחלל. התדהמה הייתה רבה ועברה חיש מהר. תודה לא-ל שהכחישו את החדשה המדהימה הנ״ל ויכולנו להמשיך במסענו "בעקבות מגלי הקוטב". משהו מעניין על החלל והירחים בכל זאת נדבק לגיליון שלפניכם. חבריכם, בעלי הדמיון, ערכו ראיונות עם ״לייקה״, ובכן על ירחים יעל קטבים ועל כל שאר הדברים הטובים והמעניינים – קראו והתענגו.

שלכם העורך                    כ"ב בטבת תשי"ח

אין גבול לשיפורים

שלום רב! הנני קורא ותיק של עיתונכם. לדעתי העיתון השתפר במידה מרובה, אך העיתון יכול להוסיף ולהשתפר. דבר זה יכול להתבטא בכמה אופנים. א) הגדלת המדורים המעניינים, כגון: ״לדעתי״, ״תצפית השבוע״, ״לכבוד שבת" ו״מסע בארה״ב״, וצמצום המדורים המשעממים כגון: "חידות וחידודים" ו״מקוראים לקוראים״. ב) הוספת מדורים חדשים ומעניינים, כגון: "שח־מט". ג) פרסום סיפורי ציורים. כגון: "תעלומת המגילות הגנוזות".

אין אני מסכים לדברי רות שטינברג (חוברת 10) האומרת ש"תצפית השבוע״ מיותר. עליה לזכור שעל קוראי העיתון נמנים גם קוראים צעירים, שאינם קוראים עיתון כמוה. כמו״כ חושב אני, שכמות חומר המנוקד והבלתי מנוקד – שקולה היא.

הנני מקווה שכשם שהעיתון השתפר במידה מרובה עד כה, כן הוא יוסיף להשתפר וישמש עיתון מחנך ומאלף לנוער הדתי במדינה הנבנית.

בברכה עלו והצליחו!

ישראל מלכיאל, בני ברק.

העיתון השתפר מאוד

לפי דעתי העיתון השתפר מאוד. המדורים: "מידות״ ו״גדולי ישראל בילדותם״ מעניינים אותי מאד. אמנם יש גם סיפורים תינוקיים, אולם זה רק לפעמים. אני מציע לחדש את המדור: ״קדוש השם״.

יוסף שורש

כתה ד׳ ביה״ס ״שלה", ירושלים.

 

לא להוסיף סיפורים מנוקדים

אני הנני קוראה קבועה של עיתונכם ונהנית ממנו. בגיליון מס׳ 11 נתקלתי בהערה של ילד מכתה ג׳, בה הוא מבקש הוספת ספורים מנוקדים. אני מבקשת שלא תענו לו, מפני שאנו, ילדי הכתות הגבוהות, רוצים כבר דברים יותר רציניים. במכתבי זה רוצה אני לבקש מכם דבר קטן, הוסיפו עוד מדור לעיתון והוא: "מדור לזמר״. מדור זה יכול לעניין קוראים רבים.

שלה וינגאט, שדה יעקב.

 

לכבוד מערכת "הצופה לילדים,.העיתון השתפר מאוד, אבל אחד הדברים המושכים אותי במיוחד הוא הסיפורים בהמשכים. ראשית הם יפים מאד, וגם חוסכים כסף, מפני שאם קוראים את הסיפורים בעיתון, אין צורך לקנות אח הספר עצמו. לפעמים מופיעים פחות מדי ספורים כאלה. ראיתי בכרך של שנת תשי״א, שבמשך השנה היו לפחות ארבעה סיפורים בהמשכים, וכן בכרך של שנת תש״ט, ובשאר השנים. היום יש לנו לכל היותר סיפור אחד בשנה. מדוע לא תפרסמו יותר ספורים כאלה ?יואל בן-נון, חיפה, אחוזה.

תגובת המערכת

אין לנו אפשרות לפרסם יותר סיפורים בהמשכים, מכיוון שאין לנו מקום בחוברת.

חברים לעט

על הנושאים: נוף, יום-יום, יבוש פרחים, תנועת נוער, ובולים מעוניינת. הוברמן נורית בת 12 להתכתב עם נערה בחו״ל.

הוברמן נורית, בי"ס "אהרן", קריית שמואל, ע״׳ חיפה.

 

אני הפנר רחל, בת 12 מעוניינת להתכתב עם נערה בחו״ל, על הנושאים: בולים, חיי יום-יום, נוף ונוער.

הפנר רחל, בי״ס "אהרון", קרית שמואל, ע״י חיפה.

 

אשנב למערכת

קוראים יקרים.

הגיליון של השבוע נולד במזל של זהב. אמנם, לא גילינו עדיין בארץ זהב ממש, אולם רגילים לכנות את התפוזים ושאר ההדרים ״זהב הארץ" מכיוון שהם מכניסים לנו דולארים, שהם בבחינת זהב בין הכנסותינו.

זהב

זהב הארץ

הטלנו על כתבתנו הצעירה, שרה בארי, לחפש אחרי זהב הארץ ועלי לציין שהיא בצעה את המשימה בהצלחה. רשימתה מעבירה אתכם דרך הפרדס, שהוא במקרה הנידון, מכרה הזהב שלנו, ממנו לבית אריזה ומשם לרכבת, שבאמצעותה מובלים התפוזים לנמל.

על מקרה שני הקשור בזהב, מספרת לכם ה. ר. על בהלה אחרי זהב ממש. אני בטוח שתמונתו של הכושי שגילה את הזהב, אך לא נהנה ממנו, תיחרט בזיכרונכם ותעלה זיכרונות על עמידה מנגד במקרים דומים (התוכלו למצוא השוואות ?). על נושא הקטיף מספרים לכם גם תמר בורנשטיין והמשורר פנחס אלעד.

ואם כבר פתחנו בזהב, הרי יש לזכור, שגם המשלחות לקוטב הדרומי מחפשות משהו צהבהב ומבריק שקוראים לו זהב.

שלכם העורך                       כ"ט בטבת תשי"ח

ציורים מצוירים בבקשה !

לכבוד מערכת "הצפה לילדים״

אני קורא את עיתונכם משנה שעברה. הסיפור ״תעלומת הסירה״, יפה מאוד וכן המדורים : ״ספרים חדשים״, ״תצפית השבוע״, ״ספורט", "קולנוע״, ״עת לצחוק״, ״זעיר פה וזעיר שם״ ו״לדעתי״. המדור ״מקוראים לקוראים״ – לא מעניין. בבקשה המשיכו נא לכתוב סיפורים, כגון: תעלומת המגילות הגנוזות. לדעתי צריך שיהיו בהם יותר הרפתקאות ושהמילים יהיו בתוך התמונה.

הוך יהודה שמעון,בני ברק.

 

המגבית למען ילדי נצרכים

ברצוננו להגיב על מכתבו של צבי קליין בנוגע לכתבה "בכף המיסיון״, שפורסמה בעיתונכם לפני זמן מה. אנו מצטרפים לדעתו וגם אנו מציעים לערוך מגבית בין הקוראים למטרה זו. אנו מתנגדים למסור את הכסף ״לקרן ילדינו״, שהוא מסונף ל״ארגון אמהות עובדות״, אלא ל״אחיעזר״ שמחנך את הילדים חנוך דתי.

אהרן קלרמן, יהודה פלם, חיפה.

 תגובת המערכת

״קרן ילדינו" אינו מסונף ל״ארגון האמהות עובדות" והוא הנו מוסד עצמאי, הנתמך ע"י כל ארגוני הנשים.

אני קונה את העיתון ושמחה בואני מוצאת שהעיתון "הצופה לילדים" השתפר מאד. אני קונה את העיתון ואני שמחה בו, כי מדפיסים בו סיפורים יפים ונפלאים, כגון : "תצפית השבוע", שהוא מודיע לנו על חדשות הארץ והעולם. גם "סיפורי חסידים", הם יפים, אבל ביותר אני אוהבת את המדורים: "מקוראים לקוראים" וגם "תעלומת הסירה", אני מתעצבת מאד, כי נגמר הסיפור "תעלומת המגילות הגנוזות" ורוצה אני שתדפיסו מדור חדש בדומה לו.חווה שפירא, כתה ד׳ בי״ס "תלפיות", ת-א.

דעתו של קורא ותיק

אני קורא ותיק של עיתונכם. לדעתי הוא השתפר במידה רבה, אך צריך להגדיל את המדור ״תצפית השבוע״.

אין אני מסכים לדברי רות שטינברג, (חוברת מספר 10), אך אני מסכים לדברי ישראל מלכיאל (חוברת מספר 17). אני אבקש להוסיף מדור ל"שח-מט".

יזדי מנשה, תל־אביב.

 

חברים לעט

אני מעוניין להתכתב עם נער בגיל שנים־עשרה.

יצחק גלנדאור, סנהדריה, בית פרשן, ירושלים.

 

אני מעוניין להתכתב עם נערה בת 12 מצרפת או מארץ אחרת.

משולם שפרן

רמת אביב גוש 77 כניסה ב׳

תל אביב

 

שלום חבר(ה) יקר(ה), אני בת חמש עשרה ואני גרה במלבורן, אוסטרליה. אני הולכת לבית ספר התיכון ״מק רוברפסון.

אני חברה ב״בני עקיבא״, יש בקבוצה שלי עשר נערות ועשרה נערים. אני לומדת אחרי הצהרים בתלמוד תורה לבנות. ״ההובי״ שלי – לשחות, כי אני גרה על יד הים. אני אוהבת כל מיני ספורט אחרים.

אני מקווה שנער, או נערה בגילי יכתבו לי, כי אני מעוניינת מאד להתכתב.

פנינה ריטש

Paula Rich

15 Aroona Rd,

Baulfield, Victoria,

AUSTRALIA

 

אשנב למערכת

קוראים יקרים

החורף מתקרב לקצו. הימים מתארכים ובאוויר אפשר כבר להריח את ריח האביב. אמנם, מנהיגי האומות אינם שמים לב לחליפות ותמורות שבטבע הממשיכים לאיים במלחמה אכזרית ואיומה, אך מנהיג הבירה מעניק לבני אדם את טובו ופוקד על האילנות לפרוח וללבלב. צאו ותסתכלו בפלאי הבורא, התבוננו וראו מה קטן האדם ומה חדל-אונים הוא להפסיק את מרוץ החורבן וההרג.

   גדול הוא היקום ומורכב, רק מי שלמד להכיר את מסתריו, יודע את גדלותו של הבורא ואת חסדיו. מוטל עלינו ללמוד את היקום, כדי להתקרב ליוצר בראשית וכדי לדעת איך לחיות ולמלא את מבוקשו. כיצד נכיר את היקום ? ־ ע״י ההתבוננות בו. המורה מ. רוט פותח לכם פתח לעולם הטבע, במדור "החי והצומח". אנא, קראו את דבריו והשיבו לשאלותיו.

שלכם העורך                             ז' בשבט תשי"ח

על המגבית להצלת ילדים מהמיסיון

קראתי את בקשתו של צבי קליין למערכת בה ביקש לערוך מגבית בין הקוראים להצלת ילדינו מכפה המושחתת של המיסיון. הנני תומכת בהצעתו וחושבת כי צדק ברעיונו הנשגב. המצפה לתשובה.

בויאר שולמית, שכ' הפועמ"ז קריית שלום ת״א

 

בע"ה            למערכת שלום !העיתון הוא לא בשביל ילדי כתה א', אלא ליותר גדולים, ובכן בחוברת 16 ישנו הסיפור ״אגדת מלך הסתיו", הוא בכלל אינו מעניין, הוא בשביל הקטנים. המדור "ארצות וימים״ מעניין מאוד.ישראל שוורץ, נתניה.

 

על דעת קוראים רכים

לדעתי העיתון השתפר במידה מרובה. אני מסכים לדעתם של הוך יהודה שמשון, מבני ברק ולחיה שפירא מביה״ס "תלפיות".

הריני מבקש מכם בכל לשון של בקשה להרחיב עד גבול האפשרי את המדורים ״עת לצחוק", "לדעתי״, "זעיר פה זעיר שם" וביחוד את "הסיפורים בציורים". בקשתי היא לא רק שלי בלבד, אלא גם של עשרות מבין הקוראים.

ברקמן בנימין, גיל 13, ת-א.

לדעתי

ישראל מלכיאל אינו צודק באמרו כי מדור "מקוראים לקוראים" ו"חידות וחידודים", אינם מעניינים. לפי דעתי הם המדורים המעניינים ביותר. ״מקוראים לקוראים״ הוא מדור מעניין מכיוון שבו כל בן ובת מספרים על חוויותיהם ומעשיהם. ב. "חידות וחידודים" אף הוא מדור מאד מעניין. לפי דעתי לא צריך להופיע ״בעין חדה", זוהי מין שאלה טיפשית שכל תינוק יכול לפתורה, לעומת זאת התשבצונים, או השאלות בחשבון, הן מאוד מעניינים.

שושנה צור, תל אביב.

בדרך לעצמאותנו

המערכה על גוש עציון ויחיעם

בעוד ימים מספר תצאו לשדות לנטוע עצים. גיל וחדווה ישררו בשורותיכם בצאתכם עם השתילים ביד. מרחבים ירוקים של שדות תבואה שנבטו כבר ונירים חרושים ורוויים מטר יקבלו את פניכם. לא תסתתרו מעיני השוטר הבריטי, המופקר להצר את שטח הנטיעות היהודיות ואף למזימות השכנים לעקור את הנטוע לא תחששו. אכן שונה המצב לגמרי. בחודש שבט לפני עשר שנים לא צעדנו לשדות לנטוע כי ימי מלחמה פקדונו. בג׳ בשבט ערכו הערבים את התקפתם הראשונה על נקודה עברית, גם הפעם בחרו להם את גוש עציון לניסיונם המתוכנן להכחיד את היישוב העברי.

ילדי גוש-עציון פונו מבתיהם שהפכו לעמדות הגנה בדרומה של ירושלים ולכן לא יכלו לצאת כמוכם לנטיעת עצים, רק דרך האלחוט יכלו לשמוע על גורל הוריהם וביתם. יום תמים נמשך הקרב, שבסופו הובסו המתקיפים והשאירו בשדות הגוש למעלה ממאה חללים.

כפר עציון

כפר עציון – מראה כללי

בהיוודע דבר ההתקפה ביישוב, אחזה חרדה את התתושבים, כולם התפללו לעזרת השם שיושיע את המגינים ואכן עשה השם ביום זה ניסים גדולים לאחינו שבגוש-עציון. והם, המעטים, יכלו לאלפי הערבים שעלו עליהם ואף הפילו בהם חללים רבים.

למחרת היום הועם זוהר הגבורה ע״י מקרה מעציב, שאירע ל־35 אנשי המגן, שהתנדבו לחוש לעזרתו של הגוש המותקף. הבחורים עמוסים בנשק ותרופות יצאו באישון לילה מהר-טוב בדרך ההרים. בקרבת הגוש נתקלו בערבים ונכנסו אתם בקרב. כולם נפלו בקרבת בית-נטיף והובאו לקבורה באדמת כפר־עציון.

גבורתם הפכה לסמל של ההקרבה העברית.

באותו חודש של נטיעות ואביב ניסו הערבים את מזלם גם במבצר עברי שני, הלא הוא יחיעם שבגליל המערבי.

יחיעם

מבצר יחיעם

 שש שעות הם צרו על המבצר והמטירו עליו אש, אך אנשי יחיעם למדום פרק בהלכות העמידה העברית. גם מפה נסו בהשאירם בשדה הקרב עשרות חללים.

בחודש שבט התפרסם שמו של היישוב העברי בעולם אחרי ניצחונותיו על הערבים. כולם השתאו ליכולת האנשים לעמוד על נפשם ולנצח.

א.ב.

אשנב למערכת

קוראים יקרים.

קדמונינו דברו בשבחה על הארץ ומנו בה כל מיני מעלות טובות. אנו רגילים לשכוח את הטוב שהנחילנו השם בתיתו לנו את הארץ הזאת — ארץ מחצבים ותנובות המצמיחה כל מיני אילנות, ארץ של חמה ורוח הקודש. ביום בי נפתחו ארובות השמים וגשם וברד הכו על לב האדמה החרושה והצמאה נקרה לי בדרכי תימני שחור־זקן, תמים וטוב לב ובידו עץ. "אין עבודה" — הסביר — "הגשם מפריע", "באתי הביתה לשתול עצים". אינני יודע מה חש האפרסק שהיה בידו בנשוב הרוח הקרה. לי נעשה חם בלב. גם העם לא הכזיב, הנה תימני עני ומחוסר עבודה שולח את שרשיו כאדמת המולדת.

 

*

באחת התמונות הכלולות באלבום ההתנדבות אפשר לראות את הלויטננט חיים לסקוב בפתח הבונקר שלו בחזית איטליה. ראשו מגורב וידיו נחות על ברכיו כמי שעשה את מלאכתו, אך פניו מביעות איזו דאגה. אינני יודע אם הגה לפני 13 שנים על היום בו יועמד בראש צה״ל. ברור לי שהורות למעשיו בחזית נגד הגרמנים קם צה"ל, הובסו הערבים ותימנים נוטעים בארצנו עצים.

זכיתי תקופה מסוימת להיות בין פקודיו של חיים לסקוב וגם ראיתיו בתפקידיו השונים בצה״ל, הוא באמת חייל למופת ומפקד לדוגמה ואין כל הגזמה בשבחים שנאמרו לכבודו. הוא מאומן ומדריך בחסד עליון, ממעט בדברים ומרבה מעש, בנוי כהלכה ומצניע לכת, מחבב את מסורת ישראל ורואה בה דרך חיים נעלה. ״אמונה — הוא אומר — הכרח למוראל.״

שלכם העורך                             י"ד בשבט תשי"ח

חברים לעטחבר (ה) יקר (ה)אני כותבת את המכתב הזה בתלמוד תורה שאני מבקרת בו. בראשונה אני רוצה לספר לך איך ת"ת התחיל לפעול. המועצה של בית המזרחי — ז"א חברי ועד בית הכנסת, שבו נמצא הת״ת — נפגשו והחליטו שהילדים במלבורן צריכים לדעת יותר למודי קודש ועברית. וגמרו אומר שהם יקימו ת"ת לבנות. הת"ת התחיל בבית ישן. אז הייתה רק מורה אחת ותלמידה אחת. אחרי כמה שבועות הת״ת גדל, אז המועצה של בית הכנסת קנתה בית חדש ויפה שהיה יותר גדול מהבית הישן.

הם קבלו עוד מורים מישראל. אנחנו לומדות תנ״ך (פרשת השבוע ושמואל), דינים ועברית (קוראים את הצופה) קשה לנו להבין את ״הצופה״, כי הוא כתוב בשפה קשה, אבל אנחנו משתדלות לקרוא ואנחנו מתקדמות בקריאה. גם ילדות נוספות באו אל הת״ת. יש עכשיו 100 תלמידות ועשרה מורים. אנחנו לומדות גם דינים. בשיעור כזה, אנחנו לומדות למשל – איך להכשיר את הבשר ועוד דינים הקשורים עם כשרות. אנחנו באים לת״ת ביום ראשון וביום רביעי.

לראש השנה, הכיתה שלנו סידרה מסיבה. זאת היא הפעם הראשונה שמסדרים בת״ת שלנו מסיבות. שרנו שירים ישראלים ודברנו על החג.

ילדה אחת מהכיתה שלנו כתבה ל"הצופה לילדים" וקבלה הרבה מאד מכתבים והיא שמחה מאד. גם אני רוצה להתכתב עם ילד או ילדה בגילי. אני בת שלש עשרה, אוהבת לקרא ספרים ואוהבת את ארצנו. אני חברה בבני עקיבא. אני גם אוספת בולים ועושה הרבה ספורט. מבקרת גם בסרטים.

בלהה ידוב

Beverly Jedwab

E.St. Kilda

MALBOURNE VIKTORIA

17 Spring Field Av.

 

אשנב למערכת

קוראים יקרים,

אלפים מכם עקבו בחרדה אחרי התקדמות החלמתו של השר, מר חיים משה שפירא שנפצע בכנסת, בעת שהוטל רימון ע״י בחור חולני ומטורף. מאות מכם שיגרו אלינו מכתבי השתתפות בחרדה לשלומו של השר.

משה חיים

השר משה חיים שפירא

 הגדילה לעשות חיה בן-אשר שאת מכתבה אנו מדפיסים כאן.

אני מאחלת

לכבוד השר אלטר חיים משה שפירא רפואה שלמה.

טוב עשית עם עבדך.

רחמיך רבים ה'.

חיים שימלאו משאלות לבנו לטובה.

יאריך ימיו ויעזור ה׳ בכל דרכיך.

מלך רופא נאמן ורחמן.

מצמיח קרן ישועה.

שרים רדפוני חינם.

ה׳ רופא חולים,

שובר אויבים,

פנה אלי וחננו.

ישמור ה' אותך וישלח לך

רפואת הגוף.

אמן.

שמחתי מאד מתי ששמעתי ברדיו שהשר עזב ב"ה את בית החולים. אני מתפללת לה׳ שישמור אותך וכל עם ישראל מכל רע .

מאחלת:

בן-אשר חיה.

בת 11

רח' קפלן מס׳ 25 קריית־אונו.

בשמכם ברכנו את השר להחלמתו והמצאנו לו את הכרך האחרון של העיתון.

תשובתו של השר תמצאו בסוף המדור.

מכתב

תשובת השר

*

בחוברת זו מתחיל הסופר והמורה ח. קלר בסדרה "מסיפורי ערב", אין צורך לציין את חשיבות הסיפורים עצמם,

שהם מלאים חכמת חיים רבה. אנו מצווים להכיר את שכנינו, כדי שנוכל אי־פעם לחיות אתם בשלום. נושאם של

שני הסיפורים הראשונים היא השכנות.

*

סדרה נוספת מתחילה בגיליון זה "מדור לדור״, מתתיהו יסקור לפניכם את הש­תלשלות המסורת, הנמשכת מדור אלי דור.

*

הסיפור הדמיוני על טיסה לירח, ודאי יספק את סקרנותכם. למדו ממנו כיצד מתארים לעצמם המדענים את העתיד.

שלכם העורך                               כ"א בשבט תשי"ח

 

אשנב למערכת

קוראים יקרים,

אנו חיים בעולם של פרסומת ורעשנות, כל המרבה להכריז על סחורתו נשכר. איך שלא שגם העיתונות לילדים ולנוער, ששמרה עד לזמן האחרון על צניעותה, נשטפה בנחשול הפרסומת. מדי פעם מתקבלות בבתיכם אגרות של "ידידים" המציעים לפניכם את שירותם ומבטיחים פרסים ״יקרי-ערך״. הודעות צבעוניות ומצוירות מבשרות לכם על ״שחריות״ ו"מנחות״ שאפשר להשתתף בהן תמורת תלושים וכו'. לא הלכנו בדרכיהם של האחרים, כי דרכם נראית לנו כפסולה. ידידות אמת אינה נבחנת בתשורות ובפרסים, ידידות אמת נבחנת בנאמנותה לערכים היקרים לנו.

בתקופה זו של בנין מדינתנו וקיבוץ הגלויות בתוכה יש משנה חשיבות לערכי הרוח והתרבות בחיינו. אם נדע לאחד את העם סביב תעודתו ההיסטורית ולשמור על עצמאותנו הרוחנית, נמלא את המשימה שהטילה עלינו ההשגחה בדורנו. אם, חלילה, נעזוב את דרך האבות ולא נשקוד על קיום המצוות, נהפך לעם מפורד ומחוסר ערך בין העמים.

את הדרך בה עליכם ללכת, לא יורו לכם ב״שחריות״ ובהופעות שמארגנים ה״ידידים" המדומים. יתכן שיעניקו לכם מכשירי בידור ומתנות אך את הערכים שמהם תשאפו עוז ועוצמה בחייכם יכול להעניק לכם, רק עיתונכם—עיתוננו.

בימי נעוריכם מוטל עליכם לשאוב, מלוא חופנים, תורה ודעת־יהדות. ללמוד מקורותינו ולהתרגל לעמוד מול פיתויים זולים. מה יחשל את אופייכם ואת רוחכם, אם לא קיום המצוות? – מי יזין את נפשותיכם, אם לא ספרות ועיתונות התואמות את רוח היהדות ?

פעם אמרו: אמור לי מי הם ידידיך ואגיד לך מי אתה. בימינו אפשר לומר: אמור לי איזה עיתון אתה קורא ואומר לך איזה יהודי אתה.

שלכם העורך.                                                     כ"ח בשבט תשי"ח

אני אוהבת לקרוא סיפורי חסידים.

לכב׳ מערכת "הצופה לילדים."

א.    אני שמחה לכתוב לכם, כי העיתון משתפר משבוע לשבוע. המדור קולנוע מעניין, אך בכדי ליפות מדור זה, אני מציעה לכתוב כל שבוע בסוף המדור הזה בקורת על הסרט.

ב.    עולם המדע מעניין.

ג. לכבוד שבת קצת יבש, ובכדי לשנותו אני מציעה להוסיף כל שבוע כמה שאלות על הפרשה. אני תקוה כי זה יוסיף למדור יופי, ויחיה אותו במקצת.

ד. סיפורים חסידיים מעניין. אני אוהבת מאוד לקרוא אותם.

ה. מדוע ממעיטים בבדיחות? זה בוודאי יוסיף גוון עליז לעיתון.

אני תקווה, כי תשימו לב לדברי ותנסו למלא את החסר.

בתודה מראש, רות שטינברגר.

 

דעתו של קורא קבוע

לחברי המערכת שלום רב!

הנני קורא בקביעות את עיתונכם. הוא משתפר מידי פעם בפעם. ברצוני שתרחיבו את המדורים: ספורט, ספורים בהמשכים, מהמת¬רחש בעולם.

הנני מקווה שהעיתון ימשיך להשתפר.

ידידיה הוניג, משואות יצחק.

 

אל מערכת "הצופה לילדים".

אני, בחור קורא מציין שהעיתון השתפר מאד בשנה האחרונה, אני מבקש ככל לשון של בקשה להגדיל את המדורים: זעיר פה ועיר שם. לדעתי, זוטות. הייתי שמח מאוד אילו חידשתם את המדור ״פלאי עולם״, שהופיע לפני מספר שנים.

מדוע אינכם מזכירים באף גיליון את ״עזרא״, ארגון הנוער החרדי ?

אני מתנגד לדעתם של קוראים אחדים, הכותבים שהסיפורים בנקודות לילדי הכתות הנמוכות אינם צריכים להיות בעיתון, גם לילדים אלה מגיע חינוך (שאני חושב שזוהי מטרת העיתון) והדרכה, נוסף על חומר לקריאה, הייתי שמח מאד אם העיתון היה מפרסם לפני כל חג ״מהלכות החג״.

שלמה פויכטונגר

חברים לעט

אני מעוניינת להתכתב עם נערה בגיל 12-13 בחו׳׳ל על נוער, חיי יום־יום ובולים.

בכבוד רב

יעל קירשנבום

כתה ז' תל־אביב רח׳ ארבע ארצות 14

 

אני מעונין להתכתב עם נער או נערה בארץ בגיל 13-12 על: נוף, חיבורים, ומפות וכו'.

חיים נירנברג

תל-אביב רח׳ בן עמר מס׳ 8

 

אשנב למערכת

קוראים יקרים,

אם אינני בטוח אתם מבחינים בהשתתפותם הרבה של כתבינו בעיתון. התרגלתם לשמותיהם כאילו היו עיתונאים למבוגרים. סימן טוב הוא לנו שהם הוכיחו את עצמם וגילו יזמת כתיבה. לא התכוונתי הפעם להעריך את פועלם של הכתבים, אעשה זאת בקרוב, בהכרזה המחודשת על התחרות. ברצוני לספר לכם רק על "תקרית" אחת מענינת. כמה שנים קבלתי מכתב ובו טעונות, כי לא יתכן שנערה בת 11 תכתוב דברים מעין אלו שאנו מפרסמים בציון שרה בארי כתבת צעירה, לחיזוק דבריו הביא כמה ראיות הסותרות את אמיתות גילה מתוך מספרים שהתפרסמו בשעתו. אודה ולא אבוש, "הרבצתו" הטילה ספק בלבי — מי יודע ? אולי הצדק עמו ? הספקות גברו כשגם מספר קוראים שאלו כמוהו: ״בת וכמה הכתבת הצעירה בת 11 וחצי או 13? כיום אני מתגאה, כי אכן הנערה הצעירה שעוררה את קנאתם של מורים וקוראים היא כתבת כשרונית וחרוצה: שרה בארי. לפני כמה שבועות את כתבה על פרי ההדר והיום היא מגישה לכם כתבה על כינוס נוער המועדונים.

*

לפני שבוע ייחדתי את דברי לעניין הידידות. רבים מכריזים על ידידותם ומבקשים את ידידותנו. יש ידידים אמתיים ויש ידידים מדומים. לפני 38 שנים לא התנהגו הצרפתים כידידים, כשהערבים התנפלו על תל־חי, אולם בשנים אחרונות הם הידידים של מדינת ישראל. שגריר צרפת בישראל מר פיר ז׳ילבר הוא שגריר השובה לבבות ביש­ראל. אנא, קראו את מכתבו אלינו.

שלכם העורך.                             ה' באדר תשי"ח

לכ' מערכת הצופה לילדים שלום רב:מאד התפלאתי בראותי שהמדור "לדעתי" אינו מופיע כל שבוע. אני חושב שהמדור "לדעתי" הוא אחד המדורים היפים ביותר וכדאי שיופיע כל שבוע. ״חידות וחידודים" הוא מדור די יפה, אולם אני מאד מצטער כשאני רואה שבמדור הזה מופיעה רק חידה אחת או שתים. "מקוראים לקוראים״ הוא די יפה. ״מעולם המדע״ לא מעניין ואבקש להחליפו. ״תעלומת הסירה״ נהדר וכן שאר המדורים.משה פלמנבום, כתה ו׳, באר־שבע.

חברים לעט

אני רוצה להתכתב עם ילדה מאמריקה בת 14-13.

אליעזר נויבואר,

טירת צבי, ישראל.

 

אני מעניינת להתכתב עם ילדה בת 10.זהבה טלייפר, תל-אביב, שד׳ רוטשליד 37.

 

אני רוצה להתכתב עם ילד או ילדה מחוץ־ לארץ על בולים, צפרים ותמונות. אני בן 11. כתובתי:שמריהו בקרמן, ראשון לציון, נורדוי 140.

 

בדרך לעצמאותנו

ההתקפות על טירת צבי ובית הקק"ל

 קיבוץ טירת צבי היושב בקצהו של עמק בית־שאן, נתפרסם פעמיים עקב גבורת חבריו, בימי ״חומה ומגדל״ ערכו הערבים התקפת לילה על הטירה והובסו. שירים הושרו על עמידת וגבורה של חלוצי טירת־צבי והמפורסם שבהם ״ליל טירת צבי״ לאביעד. במלחמת השחרור חזרו הערבים לנסות את מזלם. מאות חיילים ערביים שצלחו את הירדן תחת פיקודו של קאוקג׳י ניסו, ב-ז׳ אדר א׳ תש״ח, למחוק את הטירה מעל פני הארץ. כבימים ההם עמדו חברינו בהתקפה החדשה, שהייתה מאורגנת ומתוכננת לכל פרטיה. ההתקפה החלה באמצע ה­לילה ונמשכה עד לצהרי יום המחר. יריותיהם היו מדויקות והן פגעו בשורות התוקפים וגרמו להם אבדות קשות. במקומות מסוימים התקרבו התוקפים עד 100 מטר מגדר הביטחון של הקיבוץ. גם יד השם סייעה באותו יום לתבוסת המתקיפים.

גשם עז ירד והפך את אדמת העמק לבוץ. התוקפים שקעו בבוץ והתנועעו בכבדות. כמובן שהגשם הכביד גם על המגינים, אולם הארגון למופת, העוז של הלוחמים ותחבולותיהם, הביסו את צבא השחרור הערבי. ובאותו יום הושר שיר חדש לכבודם ולגבורתם של מגיני טירת צבי.

טירת צבי

מגיני טירת-צבי

המערכה על בית הקרן הקיימת לישראל

תמיד מספרים לכם על האדמה הנר­כשת על ידי הקרן הקיימת לישראל. ב­מלחמת השחרור התפרסם בית אחד שהיה בבעלות הקרן ליד הכביש העובר את יאזור, לא הרחק מהצטלבות בית-דגון בכביש המוביל לירושלים ולדרום.

בבית הזה, מוקפים ערבים, לחמו אנשי ההגנה, מהפלמ״ח ומ"גבעתי", חדשים רבים. הם שמרו על הדרך שקש­רה את צפון הארץ ואת תל-אביב עם ירושלים והדרום. האנגלים, שחיו עוד בארץ, הדריכו את הערבים בהתקפותיהם והציעו ליהודים לפנות את הבית.

הבית עמד קרוב לכביש. מדי פעם הושלכה חבית עם חומר נפץ מתוך מכונית דוהרת אל הבית. קומץ נערים וחיילים גילו פה כושר עמידה יוצא מהכלל. רבים מהם נפלו בעמדתם.

קקל

לזכרם מתנוסס יד זכרון בגן קטן הנטוע ברושים.

א. ב.

אשנב למערכת

קוראים יקרים.

אופיו השמח של פורים גרם לו שהעם יקל בו ראש : "פורים, גם כן חג הוא" ?. אולם לאמיתו של הדבר, היה הפורים נחוג ברוב עם, יותר מכל חג אחר, מאחר שהוא אינו מטיל שום חובות קיימוהו אף רחוקים מדת ומסורת. גם נם הפורים, הצלת העם מהשמדה, דבר אל לב העם שהיה נתון תמיד לסכנת ההשמדה בגלות. לא הייתה ארץ, שאי־פעם לא ניסו בה להציק להם ולבוז את רכושם, ולא הייתה תקופה שלא קם בה איזה המן לעורר את עצמו להשמיד את היהודים.

ראשוני החלוצים בארץ דבקו אף הם בשמחת הפורים ועשוהו למעין חג יישובי גדול. לא אשכח לעולם את השמחה שגרמו לי גלויות מצולמות שקבלתי מקרובתי מהארץ, עליהן התנוססו תמונות מהעדלידע התל־אביבית. ״הנה חוגגים בארצנו את הפורים בפומבי גדול ברחובות, עיר פורימית יש לנו במולדת, עיר הצוהלת ללא אימים ושמחה על הנס שקרה לה בימינו.

*

השנה לא תהיה עדלידע רגילה, אולם בני הנוער לא יקופחו. פרטים על תהלוכת הפורים בתל־אביב מספר לכם בן־מנחם. הפעם יש לכם שלושה ספורים על פורים, הגדה פורימית ונאום פורימי.

גם הרשימה ב״מדור לדור׳׳ מספרת לכם על התחפושות. מ. קוזלוב סוקר לפניכם את חיבתם של ילדי ישראל לפורים. הנה הכננו לכם מכל טוב. שמחו וגילו ואל תשכחו את ההבדל בין בני מרדכי לבין בני המן הרשע. פורים שמח!

שלכם העורך.                             י"ב באדר תשי"ח

 

אשנב למערכת

קוראים יקרים,

לפני חודש ימים הלך לעולמו רב גדול בתורת ובמידות, ר׳ משה שטרנברג זצ״ל, רבה של כפר פינס. שמונה עשרה שנה רעה את עדתו וטפח את חיי התורה בכפרם. ילדי הכפר, שזכו לשמוע תורה מפיו, מספרים בגיליון זה על אבלם אחרי פטירתו. אולם לא רק הילדים מבכים מרה את האבדה הגדולה, מבוגרים רבים מתאבלים על מותו ומספרים בגדולתו של האיש. גם לי נזדמן לשמוע שיעוריו ולהנות ממעיינו הברוך והשופע של הרב שטרנברג זצ׳׳ל לפני שנים רבות הייתי בקבוצת ״אברהם״, שחבריה ישבו על גבעה סמוכה לכפר פינס, לפני עלותם לכפר עציון. ימים קשים היו אלה, ימי רעב ובשורות איוב. שיעוריו של הרב שטרנברג יצקו נוחם ועידוד בתוכנו והליכותיו, חינכונו לצניעות ומסירות־ נפש. בדרשותיו, שהיו מלאות תוכן מקורי, ובשיעוריו שהאירה בהן תחיית ישראל בארצו היה חידוש גדול ויקר ויקר המציאות בימים אלה.

*

על אף שחג הפורים כבר עבר, אני רואה צורך להזכיר לכמה קוראים, כי עליהם להפסיק להתחפש. יצר הפרסום והחיקוי משתלט על בני אדם לעתים קרובות, אולם שכרו יוצא בהפסד העלבון ברבים. כל מי שמחליט להסתכן בהעתקת דברי אחרים בחתימת שמו, מן הדין שישא בתוצאות הבלתי־נעימות. כמה מקוראינו העירו כי החיבורים : ״קשה לעמוד בניסיון״ (חוברת 23) .ו"הבנין הנפלא" (חוברת 9), הועתקו מספרים ועיתונים שונים והם בבחינת גניבות ספרותיות. חבריא הפסיקו להתקשט בנוצות של אחרים, כבר אחרי פורים ועין הקוראים פקוחה.

שלכם, העורך                             י"ט באדר תשי"ח

העיתון די מענין

אני התחלתי לקרא השנה את עיתונכם והוא די מענין. לפי דעתי צריך לחסל את המדורים האלו: ״תצפית השבוע״. במדור הזה כותבים את חדשות השבוע, ובטוח אני שכל ילד קורא עיתון ומאזין לרדיו. את הספורים בנקודות אתם צריכים להגדילם ולכתבם בלי נקודות, מפני שרק ילד מכתה א׳ קורא בנקודות וילדים מכתה א׳ אינם קוראים את העיתון. אתם צריכים לחסל המדור ל״דעתי" ו״עת לצחוק״ ובמקומם לשפר את המדורים : חידות וחידודים מעולם המדע, החי והצומח ואת המדור בדרך לעצמאותנו. המדורים האלה מפתחים את שכל הילד. צריך להכניס מדור מדיני תפילה, גדולי ישראל בילדותם ולבקש מהילדים הקוראים את עיתונכם לעזור לאסיפת כספים בשביל ״קרן לילדינו״׳ ועל ידי כך נציל את הילדים מהמיסיון. בכבוד רב

יעקב דזיבינסקי, בי״ס בילו, כתה ה' שניה, ת״א, רחוב שטנד 22.

גנבה ספרותיתהריני להעיר שחיבורו של שלום לקר, שהתפרסם ב"הארץ שלנו", ש.ז. בגיליון 3, הועתק ע״י אליהו לוי בקאל לגיליון 19 של ״הצופה לילדים״.בכבוד רב,

חנה אדלר

 

אשנב למערכת

קוראים יקרים

מפאת קוצר המצע לא ייחדתי מדברי בגיליון הקודם על ספרו החדש של יוסי-עזר הצפוני. ככל סיפוריו הקודמים מצוין "כתר דוד בראש פינה", בכמה אהבות. א) אהבת הגליל וחלוציו החרדים, ב) אהבת עמדת האדמה, ג) אהבת המסורת. אשמח אם לא תחמיצו את ההזדמנות לשגר במה מילות הערכה אחרי קריאתו.

*

עלי לבשרכם בשורה משמחת. ועדת העשור, בשיתוף מערכות עיתוני הילדים והנוער, הכריזה על תחרות על הנושא: ״מדינת ישראל בעוד 10 שנים״.

אתם יכולים להשתתף בשיר, בחיבור או בציור (מצויר בטוש שחור).

התחרות תסתיים בערב חג הפסח. את חיבוריכם וציוריכם עליכם להמציא למערכת העיתון, בין המצטיינים יחולקו הפרסים הבאים:

פרס ראשון – טיסה לאילת, פרס שני-כרטיסי כניסה למפגן הלילי של צה״ל לזוכה ולמלווהו. פרס שלישי ורביעי אלבומי העשור של צה"ל.

את החיבורים עליכם לכתוב בדיו על צידו אחד של הגיליון ולציין. שם גיל וכתובת מדויקת. על המעטפה ציינו: תחרות הקורא הצעיר.

*

רשימתו של דב קרמזין על חגיגות הבר־מצווה זכתה להדים רבים. אנו שמחים לפרסם חלק מהתגובות. בעוד זמן מה נסכם את הפרשה ונודיע לכם על ביצוע המפעל.

שלכם העורך                           כ"ו באדר תשי"ח

חבל שלא חשבתי על כך מזמן

אני מסכים בהחלט לדעתו של דב קרמזין שהובעה ברשימתו: ״ילדים למען ילדים". חבל שדבר כזה לא עלה על דעתי לפני שנה. יודע אני היום מהם החובות הרובצים עלינו בגלל הבר מצווה שלי. אבל אני מודה, לא רק שאבא ואמא רצו לעשות כבל הפאר, אלא גם אני לחצתי עליהם. ובשום אופן לא הסכמתי שיהיה אחרת ממה שראיתי אצל החברים שלי. פשוט התביישתי, אבל לא ידעתי מה שההורים שלי יסבלו מזה. לפי דעתי יש צורך לכתוב על כך הרבה במשך השנה, עד שכל נער ונערה יבינו, שיותר טוב לעשות מעשה טוב בהגיעו למצוות, וכל אחד ייתן לפי יכולתי ויעזור לילד עניים יתומים וחולים ועי׳׳כ לא יביישו את אלה שאין באפשרותם להוציא הון על מסיבות.

בכבוד רב

מ. ג. בני ברק, זיכרון מאיר.

בנות הקיבוץ הזדעזעו מההצעה

נזדעזענו בקראנו את השורות של ״ילדים למען ילדים״. לא חס וחלילה, שאנו מתנגדות לעזרה ממוסדות הזקוקים לכך, אלא משום שאם רוצים לעזור באמת, צריכים לעשות זאת מתוך רצון ולא מתוך הכרח. לא העלנו על דעתני שעיתון דתי יכול לכתוב בשלילה נגד מסיבות בר-מצווה שבו שמחים ההורים, המורים והקרובים, שבנם הגיע לעול מצוות. אין זה נכון שכל משפחה עורכת מסיבה בזבזנית להגדיל הרושם, ועל כן אין לדרוש מכל ילד לתת 500 ל"י – במקום המסיבה.

נכון שלא יפה להקריא את הדרשה כמו תוכי, אך אנו מכירות ילדים, שלא עשו כך, וחברו לעצמם את הדרשה ונהנו. ומה יזיק לילד שהגיע לבגרות שיעשה הכרה עם בני משפחתו שאינו רואם יום יום?

אין הלך רשאי לגזול מהוריו את נחת־הרוח,כי המסיבה גורמת להם עונג. לפי דעתנו אין בארץ כל כך הרבה מיליונרים שירשו לעצמם לתרום 500 ל"י. אם רוצים להעשיר אחרים, לא צריכים להתרושש ואם כך אנו מציעות, שרק מי שיכול יתרום, ואפשר גם פחות מסכום זה.

אהובה, עפרה, חיה, איטא, כתה ז׳, קיבוץ סעד.

 

 

רעיון בריא וטוב

אודה על האמת, הצעה של דב קרמזין ברשימתו, סעיף ד׳ "לסדר כל שנה ביום העצמאות כינוס של מנהלי המפעל ונציגי הילדים מכל בתי־הספר״, הוא רעיון בריא וטוב. מתפלא אני שהצעה פשוטה ונכונה זו לא הוצעה עד היום.

אני רוצה להעיר שהאנשים נאלצים לפעמים לבקר במסיבות כאלו, מספר פעמים בחודש וזאת הוצאה גדולה עבורם. הם רוכשים את המתנות (ספרים) באופן סיטוני, שיהיה לשעת הצורך, מהעגלות שברחוב, והספרים אינם שימושיים להבר – מצווה עצמו.

משה צינמון, ת-א.

גם מתנגדים

   המציע מפריז בתוכניות דמיוניות, ומילדים למען ילדים עובר לתמיכה בנוער. הצעותיו נראות לעין, אך איני חושב שיש לפתוח במערכה נגד עניין כה עדין, בשעה שבארץ מתבטא הפאר בכל השטחים. כגון: היכל-התרבות, מכוניות פאר, מקררים חשמליים, כיריים גאז ועוד ועוד.

יש להתריע על הפאר בבר־מצוות שהורים עניים שוקעים בחובות, ברצותם לערוך בר-מצווה נאה לבניהם ובנותיהם. משהו דומה קראתי באגדה שבריקודי בנות ישראל בט"ו באב: בת המלך היתה שואלת שמלה מבת כהן, בת כהן גדול שואלת מבת הסגן, וכן הלאה – כדי שלא יביישו את זו שאין לה. לזכותו של דב יש לציין שרעיונו היה טוב.

בברכת הוקרה ״למפעל בדרך״.

אברהם צמרינג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פוסט זה פורסם בקטגוריה Uncategorized. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s